Θέματα Φυσικής

 

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή ταλαντωτές σε σύζευξη).

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή ταλαντωτές σε σύζευξη).

Εδώ γίνεται το μεγάλο βήμα. Έστω κι αν το πρόβλημα της εξέλιξης ενός κύματος σε μια χορδή που έχει χάντρες σε κανονικές αποστάσεις ...

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη).

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη).

Φθάνοντας αισίως στο 6ο επεισόδιο, δείχνουμε ποια είναι η σχέση διασποράς σε μια ασυνεχή χορδή.

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα, δηλ. ταλαντωτές σε σύζευξη.

Εγκάρσιο κύμα, δηλ. ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στη σημερινή 5η συνέχεια της σειράς, δείχνουμε πως προκύπτει ο πίνακας που διαγωνιοποιεί τον Β.

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη.

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στην 4η συνέχεια υπολογίζουμε αναλυτικά τις συχνότητες των τρόπων ταλάντωσης με διανυσματικά τεχνάσματα.

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη (3η συν.)

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη (3η συν.)

Στην τρίτη συνέχεια της μελέτης του εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή προσδιορίζω του κανονικούς τρόπους ταλάντωσης. Η ανάλυση σε ...

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 5 – Η Σχετικότητα

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 5 – Η Σχετικότητα

Στο κείμενο αυτό εξετάζουμε τις ιδιότητες ενός περιστρεφόμενου ιδανικού ρευστού. Στο τέταρτο μέρος μιλήσαμε συνοπτικά για τα ...

περισσότερα...
Ενα εγκάρσιο κύμα (συνέχεια)

Ενα εγκάρσιο κύμα (συνέχεια)

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής προσδιορίζω τις συχνότητες των normal modes και δείχνω ότι είναι διπλά εκφυλισμένες. Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – τα ελλειψοειδή Jacobi – μέρος 4ο

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – τα ελλειψοειδή Jacobi – μέρος 4ο

Στο 3ο μέρος ασχοληθήκαμε με τα ελλειψοειδή Maclaurin. Η ιστορία συνεχίζεται. Είναι δυνατόν ένα περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό να έχει τρεις ...

περισσότερα...
Ένα εγκάρσιο κύμα, δηλαδή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη.

Ένα εγκάρσιο κύμα, δηλαδή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη.

Ένας τρόπος μελέτης ενός εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή είναι να χωρίσουμε τη χορδή σε μεγάλο αριθμό στοιχειωδών τμημάτων και να ...

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – ελλειψοειδές Maclaurin     μέρος 3

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – ελλειψοειδές Maclaurin μέρος 3

Μετά το πρώτο και δεύτερο μέρος μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα: Πόσο γρήγορα μπορεί να περιστρέφεται μια ποσότητα ιδανικού ρευστού που ...

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 2ο

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 2ο

Μετά το πρώτο μέρος – ορισμός του προβλήματος – προχωράμε στο δεύτερο μέρος που μελετάμε το βαρυτικό δυναμικό ενός ομογενούς ...

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό

Ποιες ιδιότητες (σχήμα, δυναμικό, πίεση) έχει μια περιστρεφόμενη μάζα ιδανικού ρευστού που δεν περιορίζεται σε κάποιο δοχείο αλλά ...

περισσότερα...
Κβαντική φυσική – Διαλεκτικός υλισμός

Κβαντική φυσική – Διαλεκτικός υλισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ κβαντικής Τα παρακάτω είναι μεταξύ των σημαντικότερων γεγονότων που η κβαντομηχανική μπορεί να περιγράψει ενώ η κλασσική ...

περισσότερα...
Δια-Τριβές επί Ράβδου

Δια-Τριβές επί Ράβδου

Την ανάρτηση αυτή κάνω με πολύ επιφύλαξη . Καμιά βιβλιογραφική αναφορά. Καμιά πειραματική επιβεβαίωση

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 1ο

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 1ο

Ποιες ιδιότητες (σχήμα, βαρυτικό πεδίο, πίεση) έχει μια περιστρεφόμενη μάζα ιδανικού ρευστού που υπόκειται μόνο στην ίδια της τη ...

περισσότερα...
Η μη μεταθετικότητα των στροφών σε 3-Δ.

Η μη μεταθετικότητα των στροφών σε 3-Δ.

Μέσα στα πλαίσια της μελέτης των στροφών ενός αντικειμένου, δείξαμε ποιός είναι ο τελεστής μιας απειροστής στρέψης στο Μέρος Ι ...

περισσότερα...
Μια κίνηση φορτίου σε ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο.

Μια κίνηση φορτίου σε ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο.

Ένα σώμα έχει φορτίο q και μάζα m. Βάλλεται με την εικονιζόμενη ταχύτητα σε χώρο όπου συνυπάρχουν ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές ...

περισσότερα...
Οι στροφές σε 3-Δ.

Οι στροφές σε 3-Δ.

  Οι στροφές μπορούν να μελετηθούν μαθηματικά. Στο Μέρος Ι παρουσιάζω μια μελέτη της απειροστής στροφής διανύσματος γύρω από άξονα ε. ...

περισσότερα...
Η ομαλή κυκλική κίνηση

Η ομαλή κυκλική κίνηση

Δίνεται ένα γενικό μαθηματικό μοντέλο της ομαλής κυκλικής κίνησης και, βάσει αυτού, προσδιορίζεται η κεντρομόλος. Αφιερώνεται στο ...

περισσότερα...
Το μήκος της κυκλοειδούς καμπύλης.

Το μήκος της κυκλοειδούς καμπύλης.

Ξέρουμε ότι είναι 8R. Προκύπτει συνήθως με ολοκλήρωση. Θα παίξουμε λίγο. Η ιδέα έρχεται από μια μύγα.

περισσότερα...
Σύζευξη ταλαντώσεων

Σύζευξη ταλαντώσεων

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης είχε ασχοληθεί με τη σύζευξη ταλαντώσεων. Με μια περίπτωση όχι κλασική.

περισσότερα...
Φθίνουσα ταλάντωση

Φθίνουσα ταλάντωση

Σε πρόσφατη συζήτηση για τις φθίνουσες ταλαντώσεις έθεσα το εξής ερώτημα: Η απόσβεση οφείλεται στον αέρα ή στο υλικό του ελατηρίου; και ...

περισσότερα...
Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί Νο 2.

Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί Νο 2.

Το επίπεδο xy είναι οριζόντιο. Τα επίπεδα ΑΒΓΔ και ΕΖΒΓ κατακόρυφα και κάθετα μεταξύ τους.

περισσότερα...
Οι θερμικές απώλειες λόγω τριβών.

Οι θερμικές απώλειες λόγω τριβών.

Ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε κάποιο υπόβαθρο. Άλλοτε το υπόβαθρο κινείται, άλλοτε όχι. Άλλοτε το σώμα δέχεται δύναμη, άλλοτε το υπόβαθρο, ...

περισσότερα...
Σχοινί σε κεκλιμένα επίπεδα. Ένα πρόβλημα … για όλους.

Σχοινί σε κεκλιμένα επίπεδα. Ένα πρόβλημα … για όλους.

Ένα πρόβλημα με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν μαθητές (κατά ένα μέρος του) φοιτητές και καθηγητές. Δείτε την εκφώνηση ή την εκφώνηση ...

περισσότερα...
Μια χορδή με σταθερό το ένα της άκρο

Μια χορδή με σταθερό το ένα της άκρο

Το πρόβλημα της δημιουργίας στάσιμου κύματος, πάνω σε μια χορδή με πακτωμένο το ένα της άκρο, όταν το άλλο άκρο τίθεται σε εγκάρσια ...

περισσότερα...
Το εκκρεμές του Foucault (Μέρος ΙΙ)

Το εκκρεμές του Foucault (Μέρος ΙΙ)

https://en.wikipedia.org/wiki/Foucault_pendulum#/media/File:Foucault_Pendulum.jpg Εδώ γίνεται η πλήρης ανάλυση του εκκρεμούς του Φουκώ.

περισσότερα...

 

1α-7 (1)8θ9