Περιεχόμενα

 

Αναρτήσεις Συζητήσεις
 s  s

 

Φυσική Λυκείου ανά Κεφάλαιο.

Φυσική Α΄Λυκείου Φυσική Γ΄Λυκείου
1. Κινηματική 1. Ταλαντώσεις
2. Δυναμική 2. Κύματα
3. Έργο-Ενέργεια 3. Ρευστά 
4. Στερεό
 Διαγωνίσματα 5. Κρούσεις
6. Φαινόμενο Doppler 
 Διαγωνίσματα

 

Φυσική Β΄ Γ.Π. Φυσική Προσ.

 

 1. Στατικός ηλεκτρισμός 1. Οριζόντια βολή
 2. Ηλεκτρικό ρεύμα 2. Κυκλική κίνηση
 3. Το φως 3. Ορμή
4. Αέρια
 Διαγωνίσματα 5. Θερμοδυναμική
6. Κίνηση σε ΗΠ.
7. Βαρύτητα
Διαγωνίσματα

 

Άλλες επιλογές…