Ρευστά από Γιάννη Κυριακόπουλο.

Φωτογραφία του/της Κυριακόπουλος Γιάννης

Δύο όμοια δοχεία.

Δύο όμοια δοχεία.

Τα δοχεία του σχήματος είναι ολόιδια. Στις βάσεις τους έχουν και πανομοιότυπες οπές. Το πάνω είναι αρχικά γεμάτο και το κάτω εντελώς ...

Read More
Τρύπες σε μπουκάλια.

Τρύπες σε μπουκάλια.

Τέσσερα προβληματάκια για πολύ σχολαστικούς. Μέχρι σπαστικότητας. Οι ερωτήσεις: Οι απαντήσεις:

Read More
Σε πόση ώρα θα αδειάσει κάθε δεξαμενή;

Σε πόση ώρα θα αδειάσει κάθε δεξαμενή;

Έχουμε δυο ολόιδιες δεξαμενές, γεμάτες και οι δύο με 2 κυβικά νερό. Το βάθος τους είναι 1 m. Η μία έχει τοποθετηθεί 4 m ψηλότερα και αδειάζει ...

Read More
Άλλο ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Άλλο ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Τα δύο αβαρή δοχεία περιέχουν νερό ίδιας πυκνότητας. Είναι ολόιδια, εκτός από τα ανοίγματά τους. Δεν περιέχουν την παραμικρή ποσότητα ...

Read More
Ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Τα δύο αβαρή δοχεία περιέχουν νερό ίδιας πυκνότητας. Δεν περιέχουν την παραμικρή ποσότητα αέρα. Έχουν ίδια ύψη. Φράσσονται από ίδια ...

Read More
Βρείτε τις πιέσεις μέσα στο δοχείο.

Βρείτε τις πιέσεις μέσα στο δοχείο.

Το δοχείο του σχήματος είναι αβαρές, κλειστό επάνω και ανοιχτό κάτω. Το έμβολο κάτω είναι αβαρές και δεν παρουσιάζει τριβές με το δοχείο. ...

Read More
Τέσσερα δεύτερα θέματα στα ρευστά.

Τέσσερα δεύτερα θέματα στα ρευστά.

Όχι όλα ίδιας ευκολίας. Όχι όλα ίδιας αισθητικής. Κάποιο μπήκε για να προκαλέσει ενστάσεις και συζήτηση. Οι μαθητές που θα τα διαβάσουν ...

Read More
Βρείτε τις δύο ταχύτητες. Bernoulli strikes back.

Βρείτε τις δύο ταχύτητες. Bernoulli strikes back.

Οι μαθητές να παρακάμψουν την παρούσα ανάρτηση. Τα δυο δοχεία του σχήματος έχουν διατομές 2Α και Α. Το νερό έχει βάθος 2h στο αριστερό και h ...

Read More
Πόση είναι η ισχύς της αντλίας; Ένα δεύτερο θέμα.

Πόση είναι η ισχύς της αντλίας; Ένα δεύτερο θέμα.

Η αντλία του σχήματος ανεβάζει νερό, μέσω σωλήνα διατομής  με σταθερή παροχή Π. Πόση είναι η ισχύς της αντλίας; Συνέχεια στο blogspot: ...

Read More
Μια παγοκολώνα στον κουβά. Ένα δεύτερο θέμα.

Μια παγοκολώνα στον κουβά. Ένα δεύτερο θέμα.

Σε έναν κυλινδρικό κουβά, με αλατόνερο,  επιπλέει μια παγοκολώνα. Ο κλασικός πάγος από νερό που πουλούσαν οι παγοπώλες πριν την διάδοση ...

Read More
Σχολιάστε τις λύσεις σε άσκηση με άνωση.

Σχολιάστε τις λύσεις σε άσκηση με άνωση.

Το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω είναι να ψέξω βοηθήματα, δημοσιεύσεις, συναδέλφους, για λάθη σε ασκήσεις. Κάνω (και θα κάνω) πολύ ...

Read More
Η δύναμη στον πάτο κυλινδρικών δοχείων. Τρία δεύτερα θέματα.

Η δύναμη στον πάτο κυλινδρικών δοχείων. Τρία δεύτερα θέματα.

Μου άρεσε ένα δεύτερο θέμα από το study for exams. Είναι του Ηλία Ποντικού. Είπα να παίξω με την ιδέα. Η δύναμη στον πάτο κυλινδρικών δοχείων  

Read More
Οι τρεις βρύσες. Βρείτε την τελική πίεση

Οι τρεις βρύσες. Βρείτε την τελική πίεση

Ένα μικρό προβληματάκι. Θα παρατεθεί σύντομα σύντομη λύση, είτε απαντηθεί είτε όχι. Οι τρεις βρύσες  

Read More
Πως θα κινηθεί μέσα στο υγρό;

Πως θα κινηθεί μέσα στο υγρό;

Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήματος έχει μικρό πάχος. Μην ασχοληθεί κάποιος με την διαφορά των υδροστατικών πιέσεων μεταξύ δύο σημείων ...

Read More
Υπολογίσατε τις πιέσεις

Υπολογίσατε τις πιέσεις

Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήματος έχει μικρό πάχος. Μην ασχοληθεί κάποιος με την διαφορά των υδροστατικών πιέσεων μεταξύ δύο σημείων ...

Read More
Φυσική στον πλανήτη του μικρού πρίγκηπα. Μέρος τρίτον.

Φυσική στον πλανήτη του μικρού πρίγκηπα. Μέρος τρίτον.

Τον νεαρό ταλαιπωρούν τώρα η υδροστατική πίεση, η άνωση, ο νόμος Bernoulli και το θεώρημα Torricelli. Συνέχεια: Και η διόρθωση:

Read More
Ένα δοχείο με δύο τρύπες. Δεύτερο θέμα με διατομές φλεβών νερού.

Ένα δοχείο με δύο τρύπες. Δεύτερο θέμα με διατομές φλεβών νερού.

Ένα δοχείο έχει δύο ίδιες τρύπες σε διαφορετικά βάθη. Είναι γεμάτο με νερό. Θεωρήσατε το νερό ιδανικό υγρό. Να συγκρίνετε τις ταχύτητες ...

Read More
Γενίκευση του νόμου Bernoulli σε μια ροή όχι μόνιμη. Με πολύ απλά λόγια.

Γενίκευση του νόμου Bernoulli σε μια ροή όχι μόνιμη. Με πολύ απλά λόγια.

Έχουμε μια ροή σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής. Αυτή μπορεί να μην είναι μόνιμη για διαφόρους λόγους. Πως γενικεύεται ο νόμος ...

Read More
Βαρέλια και σιφώνια

Βαρέλια και σιφώνια

Ελαφρώς βιωματική, αρκούντως εικονογραφημένη, με ηθικά διδάγματα. Ελπίζω όχι κουραστική, παρά τις έξι σελίδες της. Συνέχεια στο blogspot: ...

Read More
Το έργο μιας αντλίας εξαρτάται από τον χρόνο;

Το έργο μιας αντλίας εξαρτάται από τον χρόνο;

Με απλά λόγια, αν μεταφέρουμε όλο το νερό της κάτω δεξαμενής στην ταράτσα του κτηρίου, η αντλία παράγει το ίδιο έργο όταν η μεταφορά ...

Read More
Δύο δεύτερα θέματα στα ρευστά

Δύο δεύτερα θέματα στα ρευστά

Ο κύριος προβληματίζεται πώς να στήσει την αντλιούλα του. Είναι από αυτές που καταδύονται στο νερό. Να την βάλει κοντά στον πάτο; Να την ...

Read More
Η άνωση στα αέρια. Μια πολύ σύντομη απόδειξη

Η άνωση στα αέρια. Μια πολύ σύντομη απόδειξη

Πριν την ρίξω άγαρμπα ας κάνω μια απλοϊκή εισαγωγή. Κάτι ως «συστήματα μεταβλητής μάζας για παιδιά». Συνέχεια στο blogspot: Συνέχεια σε pdf: ...

Read More
Η άνωση στα αέρια

Η άνωση στα αέρια

Αφορμή για το παρόν πόνημα η παρατήρηση του καθηγητή  κ. Τρικαλινού εδώ: «Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.» Αφιερώνεται σ’ ...

Read More
Πόσο νερό θα βγει από κάθε τρύπα;

Πόσο νερό θα βγει από κάθε τρύπα;

Έχουμε ένα κυλινδρικό δοχείο γεμάτο νερό. Κοντά στον πάτο και στη μέση έχουμε δυο εντελώς όμοιες τρύπες ταπωμένες. Βγάζουμε τις τάπες ...

Read More
Πόση είναι τελικά η παροχή;

Πόση είναι τελικά η παροχή;

Βρίσκω σε σημειώσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μία απόπειρα υπολογισμού του χρόνου αδειάσματος ενός δοχείου. Το άδειασμα δοχείου ...

Read More
Είναι δυνατόν η ισχύς να είναι μηδενική;

Είναι δυνατόν η ισχύς να είναι μηδενική;

Ένα παράδοξο. Κινώ το έμβολο με σταθερή ταχύτητα υ. Κάποια στιγμή η δύναμη έχει την τιμή F.

Read More
Ασκήσεις ταλαντώσεων μετ’ ανώσεων.

Ασκήσεις ταλαντώσεων μετ’ ανώσεων.

Είναι γνωστή η άσκηση κατά την οποίαν ένας κύλινδρος ταλαντεύεται στο νερό. Την βρίσκουμε στο σχολικό βιβλίο των Δεσμών και σε πολλά ...

Read More
Πόσο έργο παράγω;

Πόσο έργο παράγω;

Ένα παραπροϊόν της συζήτησης που προκάλεσε ο Γιάννης Μπατσαούρας: Πως θα μεταβληθεί η μηχανική ενέργεια του υγρού; Συνέχεια:

Read More
Εισαγωγικά στα ρευστά

Εισαγωγικά στα ρευστά

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Κυριακόπουλος Γιάννης στις 5 Σεπτέμβριος 2015 στις 14:12 στην ομάδα Παρουσιάσεις powerpoint Ολίγα περί υδροστατικής.

Read More
Ο νόμος Bernoulli με κάποιες εφαρμογές του.

Ο νόμος Bernoulli με κάποιες εφαρμογές του.

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Κυριακόπουλος Γιάννης στις 10 Σεπτέμβριος 2015 στις 9:24 στην ομάδα Παρουσιάσεις powerpoint Η παρουσίαση.

Read More
Οι τρύπες του μπουκαλιού

Οι τρύπες του μπουκαλιού

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Κυριακόπουλος Γιάννης στις 30 Ιανουάριος 2014 στις 20:47 στην ομάδα Διδακτική και Διδασκαλία Στο ελεύθερης ...

Read More

 

 ΤαλαντώσειςΚύματαΡευστάΣτερεόΚρούσειςΦυσική ΑΦυσική Β.