Το κλείσιμο με έμβολο, με αέρα και χωρίς αέρα.

123

Έστω δύο μεγάλα δοχεία Α και Β τα οποία περιέχουν νερό μέχρι ύψος h. Το πρώτο δοχείο κλείνεται με βαρύ έμβολο σε επαφή με την πάνω επιφάνεια του νερού, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,853 times, 1 visits today)

Μια ισορροπία που καταλήγει σε ΑΑΤ.

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, ενώ συνδέεται μέσω οριζόντιου αβαρούς νήματος με το άκρο Β μιας ομογενούς ράβδου ΑΒ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,739 times, 2 visits today)

Μια πλάγια δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m=8kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια σταθερή δύναμη F=50Ν, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 660 times, 1 visits today)

Τρεις κινήσεις και τα διαγράμματα της έντασης

Ο αγωγός ΚΛ κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπως στα σχήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,497 times, 1 visits today)

Συνδέοντας και μεταβάλλοντας μια αντίσταση

Στο διπλανό κύκλωμα ο διακόπτης είναι ανοικτός και το αμπερόμετρο ιδανικό. Δίνονται Ε=12V, r=3Ω και R1=5Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 409 times, 1 visits today)

Ένα σύστημα σε ισορροπία.

Το σύστημα του σχήματος ισορροπεί, με την ομογενή ράβδο ΑΒ, μάζας Μ=2kg, να σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,6, με το οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,717 times, 1 visits today)

Όταν μειώνουμε την ασκούμενη δύναμη

Ένα σώμα μάζας 2kg σύρεται με σταθερή ταχύτητα υ1=2m/s σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης μέτρου F1=4Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 364 times, 1 visits today)

Δύο ταλαντώσεις και ένα διάγραμμα.

Δύο σώματα Α και Β της ίδιας μάζας εκτελούν ΑΑΤ, στην ίδια διεύθυνση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της δύναμης επαναφοράς, που ασκείται σε κάθε σώμα, σε συνάρτηση με την απομάκρυνσή του x. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 627 times, 1 visits today)

15 Ιουνίου οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Στις 15 Ιουνίου ορίζεται η ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών για τα Γενικά Λύκεια και η 16η Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,180 times, 1 visits today)