Τα έργα των δυνάμεων και η κινητική ενέργεια

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής  οριζόντιος δίσκος μάζας 20kg και ακτίνας 0,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 657 times, 1 visits today)

Ένα ζεύγος περιστρέφει έναν δίσκο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ελεύθερος ένας ομογενής δίσκος μάζας Μ=20kg και ακτίνας R=2m. Σε μια στιγμή t=0, ασκούμε στα άκρα Α και Β μιας διαμέτρου του, δύο σταθερές αντίθετες δυνάμεις με μέτρα F1=F2=14Ν, όπως στο σχήμα (σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 427 times, 1 visits today)

Οι ενέργειες σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Το σώμα Σ δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, μπορεί να εκτελεί, απουσία αποσβέσεων, ΑΑΤ με συχνότητα 0,5Ηz. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 768 times, 1 visits today)

Το έργο μιας πλάγιας δύναμης

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στη θέση Α ενός λείου οριζοντίου επιπέδου. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια σταθερή  δύναμη μέτρου F=4Ν, η οποία σχηματίζει γωνία θ=60° Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 475 times, 1 visits today)

Όταν μαζεύεται το νήμα

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής δίσκος, μάζας m=2kg και ακτίνας R=1m, ο οποίος μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο σωλήνα- άξονα z, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 708 times, 1 visits today)

Όταν η τριβή σταματά το σώμα

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο A. Κάποια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=4Ν, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 603 times, 1 visits today)

Ο ρόλος του άξονα περιστροφής

Σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο στρέφεται ένας ομογενής δίσκος, μάζας m με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σταθερό (υπαρκτό) κατακόρυφο άξονα, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 594 times, 1 visits today)

Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση μέσω ελατηρίου

6121

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος μάζας m=4kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ γύρω του έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 575 times, 1 visits today)

Δύο κινήσεις του ίδιου κυλίνδρου

Ο κύλινδρος του σχήματος  έχει μάζα m=4kg και ακτίνα R και στο κεντρικό του τμήμα φέρει εγκοπή ακτίνας r=0,5R. Στην εγκοπή έχουμε τυλίξει ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα, στο άκρο του οποίου ασκούμε μια οριζόντια σταθερή δύναμη μέτρου F=16Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 638 times, 1 visits today)

Όταν εμφανιστεί η τριβή…

Γύρω από ένα κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή τραβάμε το νήμα ασκώντας στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 745 times, 1 visits today)

Η επιτάχυνση κατά την πτώση της ράβδου

Μια ομογενής ράβδος ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση σε οριζόντιο έδαφος με το οποίο παρουσιάζει έναν (αρκούντως) μεγάλο συντελεστή τριβής. Σε μια στιγμή εκτρέπεται ελάχιστα, με αποτέλεσμα να πέφτει στο έδαφος, χωρίς το κάτω άκρο της Β να ολισθαίνει. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,987 times, 1 visits today)