Στατιστικά σε online test στο 6ο κεφ. Χημείας Γ

Τον Μάιο του 2020 δημοσίευσα ένα online τεστ στο κεφάλαιο “ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ”, το οποίο απάντησαν συνολικά 492 άτομα από τα οποία 17 υπέβαλλαν λευκή φόρμα και τα απέρριψα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 297 times, 1 visits today)

Σχολιασμός των επαναληπτικών θεμάτων Χημείας…

….Κατά την εκτίμηση μου η εξέταση σε τέτοιου είδους θέματα:
1. Καθιστούν το μάθημα της Χημείας εξαιρετικά αντιπαθητικό στους υποψήφιους και προκαλούν την απογοήτευση τους καθώς δεν βλέπουν τα αποτελέσματα να είναι ανάλογα της προσπάθειας που έχουν καταβάλει, όταν μεμονωμένα και αποκλειστικά εμφανίζονται στην Χημεία. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 1,513 times, 6 visits today)

Δύο απλά online test πολλαπλής επιλογής

Δύο τεστ πολλαπλής επιλογής με αυτόματη διόρθωση

στην δομή του ατόμου – Περιοδικό Πίνακα για την Γ Λυκείου Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,920 times, 1 visits today)

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ)

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) σχετικά με το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 635 times, 1 visits today)

Υλη Χημείας Γ΄ Λυκείου

Η ύλη που ανακοινώθηκε χθες από το ΥΠΠΕΘ για την Γ Λυκείου διατηρεί την ίδια “δημιουργική ασάφεια”, η οποία μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για την ΧΗΜΕΙΑ σε ότι αφορά στις ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,083 times, 1 visits today)

Φύλλα αξιολόγησης με απαντήσεις στην Γ΄Λυκείου

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ  ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,266 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2