Πτώση πλαισίου

Το τετράγωνο χάλκινο πλαίσιο ΑΓΔΖ του σχήματος, πλευράς ℓ, μάζας m και αντίστασης R, συγκρατείται ακίνητο με το επίπεδό του κατακόρυφο σε περιοχή όπου υπάρχει οριζόντιο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι μαγνητικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,028 times, 1 visits today)

Βολή πλαισίου σε Ο.Μ.Π

Ένα χάλκινο συρμάτινο πλαίσιο ΑΓΔΖ σχήματος τετραγώνου πλευράς ℓ = 1m, αντίστασης R = 2Ω και μάζας m = 0,2kg, κινείται (χωρίς να περιστρέφεται) σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υ0. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 996 times, 1 visits today)

“Τελικά, πόσα άτομα Η μπορεί να ιονίσει ΕΝΑ φωτόνιο? 1 ή 2000?”

fotoyliko7

Ποια η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα Φυσικής Γ.Π. των σημερινών θεμάτων; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 65 times, 1 visits today)