Διαγώνισμα Φυσικής Γ, όλη η ύλη.

1α-72-1Β2) Στο σχήμα απεικονίζεται σωλήνας που περιέχει νερό και λάδι . Τα στόμια του σωλήνα είναι κλεισμένα με πώματα, και οι ελεύθερες επιφάνειες νερού και λαδιού είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 6.060 times, 1 visits today)

Κύλιση και ταλάντωση

Στο σχήμα απεικονίζεται ράβδος μάζας Μ και μήκους l που στηρίζεται πάνω σε δύο όμοιους κυλίνδρους μαζών m και ακτίνας r ο καθένας. Το σύστημα συγκρατείται στη θέση αυτή, και το ελατήριο, σταθεράς k ,είναι προσδεμένο στη ράβδο και έχει το φυσικό του μήκος. Αφήνουμε τη χρονική στιγμή t=0 ελεύθερο το σύστημα να κινηθεί. Οι τριβές που αναπτύσσονται μεταξύ των κυλίνδρων και του κεκλιμένου επιπέδου, καθώς και με τη ράβδο, είναι στατικές. Έτσι έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 869 times, 1 visits today)

Τροχαλία , ελατήριο και σώμα…


Στο σχήμα απεικονίζεται μια τροχαλία μάζας Μ και ακτίνας R, που φέρει εγκοπή ακτίνας r ,όπου έχουμε τυλίξει πολλές φορές νήμα αβαρές μη εκτατό, στο άλλο άκρο του οποίου έχουμε προσδέσει ελατήριο σταθεράς k που το κάτω άκρο του είναι δεμένο στο δάπεδο. Στο εξωτερικό μέρος της τροχαλίας ,ακτίνας R, έχουμε τυλίξει πολλές φορές όμοιο νήμα, το άκρο του οποίου είναι δεμένο σώμα μάζας m1 , το οποίο συνδέεται με όμοιο νήμα με άλλο σώμα m2
Κόβουμε το νήμα που συνδέει τα σώματα μαζών m1 και m2  τη χρονική στιγμή to=0 , και το σύστημα τίθεται σε κίνηση χωρίς απώλειες μηχανικής ενέργειας.
Η συνέχεια εδώ
Αφιερωμένη στον φίλο μου Γιάννη Κυριακόπουλο

(Visited 1.097 times, 1 visits today)

Ρουλεμάν

Στο σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός ρουλεμάν, με ακλόνητο τον εξωτερικό κύλινδρο ακτίνας R2και εσωτερικό κύλινδρο μάζας Μ  ακτίνας R1και ροπής αδράνειας Ιcm= ½ ΜR12, που μπορεί να περιστρέφεται  γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Κ, εξαιτίας σταθερής εξωτερικής ροπής τ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 990 times, 1 visits today)

Κινούμενη ράβδος vs στρεφόμενου κυλίνδρου: 1-0

Ράβδος μάζας Μ και μήκους l = 2R  κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα uo. Στο σχήμα απεικονίζεται κύλινδρος ίδιας μάζας Μ και ακτίνας R που περιστρέφεται χωρίς τριβές αριστερόστροφα με γωνιακή ταχύτητα ωο.  Καθώς η ράβδος από το αριστερό λείο οριζόντιο επίπεδο στο δεξιό λείο, έρχεται σε επαφή με τον κύλινδρο, και λόγω τριβής ολίσθησης αρχικά, μεταβάλλει τη γωνιακή του ταχύτητα ω,  δεξιόστροφα. Ελάχιστα πριν η ράβδος εγκαταλείψει τον κύλινδρο, δεν έχουμε ολίσθηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 725 times, 1 visits today)

Σανίδες σε ισορροπία vs σώματος σε ταλάντωση

Δυο όμοιες λεπτές σανίδες ΟΑ και ΟΓ, μικρού πλάτους , μήκους l, μάζας Μ=1kg η κάθε μια, αρθρώνονται στο Ο, έτσι που να μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από το Ο.  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 550 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στα ρευστά (70 min)


Θέμα Γ: Στο παρακάτω σχήμα έχουμε μια δεξαμενή χωρητικότητας 2m3 που περιέχει νερό σε ύψος h=1m , και βρίσκεται σε βάθρο ύψους h1=h=1m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3.465 times, 3 visits today)

Αυτοσχέδιο συντριβάνι !

Στο σχήμα απεικονίζεται δοχείο που περιέχει νερό μέχρις ύψους h που κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο Ε ,μάζας M και εμβαδού Α,

δύο ράβδοι ΖΗ και ΘΗ σε ορθή γωνία, μηκών (ZH)=l1και (ΗΘ)=l2και μαζών m1και m2 αντίστοιχα, που συνδέονται με άρθρωση στο Η, σταθερός οριζόντιος άξονας χωρίς τριβές στο Ο ,(η ράβδος ΗΘ είναι αρθρωμένη με το έμβολο στο κέντρο του Θ και παραμένει διαρκώς κατακόρυφη), Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.062 times, 1 visits today)

Αναρρίχηση..τροχαλίας

Στο σχήμα απεικονίζονται μια τροχαλία μάζας m1 ,ακτίνας r, με ροπή αδράνειας Ι1,cm= ½ m1r2 ,  και μια άλλη τροχαλία μάζας m2, ακτίνας R=2r, που φέρει εγκοπή ακτίνας r, και έχει ροπή αδράνειας Ι2,cm= ½ m2R2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.136 times, 1 visits today)

Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Πιθανότατα η πρώτη συσκευή αφύπνισης του κόσμου έρχεται στη ζωή από τον ογκόλιθο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Όπως βλέπουμε στην ανασυγκρότηση της λειτουργίας του από το υπέροχο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Κώστας Κοτσανάς», το ξυπνητήρι του Πλάτωνα ήταν απλό, πλην δαιμόνιο στη σύλληψή του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 794 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής: Κύματα- Doppler.

ΘΕΜΑ Β: Β1) Στο διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των φάσεων δύο σημείων Μ1(x1) και Μ2(x2) μιας χορδής, στην οποία διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα προς τη θετική φορά. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.919 times, 1 visits today)

θέμα Δ στο στερεό


Στο σχήμα έχουμε μια τροχαλία μάζας M=3kg ,που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της, και φέρει εγκοπή μέχρις ακτίνας r=0,05m,ενώ η ακτίνα της είναι R=0,1m . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.005 times, 1 visits today)