τελικό πλάτος και τελική περίοδος

Στο σχήμα απεικονίζεται ένα μικρό καροτσάκι που αποτελείται από μια ευθύγραμμη ράβδο μάζας Μ μήκους l και τρεις ρόδες μάζας m η κάθε μια και ακτίνας R , που μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιους άξονες Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 542 times, 1 visits today)

Μια τρύπα στο έμβολο

Στο σχήμα απεικονίζεται κυλινδρικό δοχείο που περιέχει νερό σε ύψος Η και κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο εμβαδού διατομής Αδ , που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 826 times, 1 visits today)

Ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής : ΚΥΜΑΤΑ-DOPPLER

Β1) Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.772 times, 1 visits today)

Πως επηρεάζεται η πίεση και το βεληνεκές

Στο σχήμα απεικονίζεται κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Α, που περιέχει ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ, που στο πλευρικό του τοίχωμα και στο μισό του ύψους του υγρού (Ο) υπάρχει μια μικρή οπή από την οποία εξέρχεται το υγρό, και πέφτει σε οριζόντια απόσταση x1 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 813 times, 1 visits today)

Ταλάντωση χορδής με πακτωμένα τα άκρα της

Ελαστική χορδή φυσικού μήκους Lo, έχει πακτωμένα τα άκρα της σε δύο ακλόνητα σημεία Κ και Λ , είναι τεντωμένη με δύναμη τάσης Το. Μετακινούμε εγκάρσια το μέσο της Μ κατά d, ασκώντας δύναμη F στη θέση αυτή και Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 812 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στη Φυσική Προσ. Β’ Λυκείου

Α1) Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το Ο. Στο σχήμα απεικονίζονται τα διανύσματα 1, 2, 3 , 4 , 5 που μπορεί να είναι: η γραμμική ταχύτητα υ, η γωνιακή ταχύτητα ω, η κεντρομόλος επιτάχυνση ακ . Τότε
α) υ→3,ω→5 ,ακ→4 β) υ→4,ω→1 ,ακ→3
γ) υ→4,ω→2 ,ακ→3 δ) υ→4,ω→2 ,ακ→5

Το διαγώνισμα σε word

(Visited 3.397 times, 3 visits today)

Αλληλεπίδραση μέσω μη εκτατών νημάτων

Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg είναι προσδεμένο από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς  k=100N/m , το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή του εργαστηρίου.  Το σώμα Σ1 είναι δεμένο με μη εκτατό νήμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 520 times, 1 visits today)

Αποχωρισμός και σύγκρουση!!

Στο σχήμα απεικονίζεται σώμα Σ1 μάζας m1=m=1kg  που είναι προσδεμένο σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς k, πλαστελίνη Σ2 μάζας m2=m , πάνω στο Σ1 και ισορροπούν με το ελατήριο να είναι συσπειρωμένο κατά Δl=0,2m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.067 times, 1 visits today)

Εσωτερικές αλληλεπιδράσεις εν δράσει

Στο σχήμα απεικονίζονται: σώμα Σ2 μάζας Μ που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές με το οριζόντιο επίπεδο, σώμα Σ1 μάζας που μπορεί να κινείται πάνω στο Μ, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ, και είναι δεμένο σε ελατήριο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 921 times, 1 visits today)

Η μέγιστη δύναμη στο πόδι μας όταν κάνουμε jogging;

Κάποιος αθλητής κάνει χαλαρό jogging , τρέχοντας με σταθερή ταχύτητα. Σε 100s κάνει 300 βήματα. H μάζα του είναι m=80kg και g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 414 times, 1 visits today)

test στις κρούσεις

Στο σχήμα απεικονίζονται: λείο οριζόντιο επίπεδο, σώμα Σ1 μάζας m1=1kg δεμένο με μη εκτατό νήμα μήκους από σταθερό σημείο Κ,  σανίδα Σ2 , μάζας m2=3kg, μήκους d και πάνω του, στο δεξιό άκρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.337 times, 1 visits today)