Περί κυμάτων γενικώς…

Οι εφαρμογές που ακολουθούν σχετίζονται με μια προσπάθεια να δοθούν θέματα που αναδεικνύουν  έννοιες που αφορούν στον περιοδικό χαρακτήρα των κυματικών φαινομένων.

Η συνέχεια στο Blogspot

(Visited 49 times, 1 visits today)

Τρόποι σύνθεσης εξισώσεων αρμονικών ταλαντώσεων

Η ανάρτηση αυτή είναι μία προσπάθεια κωδικοποίησης των διαφόρων τρόπων σύνθεσης εξισώσεων  αρμονικών ταλαντώσεων που έχουν γίνει σε παλαιότερες συζητήσεις και αφιερώνεται στον Νίκο Ανδρεάδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα από εδώ.

Η συνέχεια στο Blogspot

(Visited 206 times, 1 visits today)

Από τον «circulus osculans» στην κεντρομόλο και επιτρόχιο επιτάχυνση

Η ανάρτηση αυτή αφιερώνεται στους φίλους Δ. Αναγνώστου, Ν. Δαπόντε, Θ. Μαχαίρα και Γ. Φιορεντίνο που έχουν ασχοληθεί με το δικό τους τρόπο με το θέμα.

Η συνέχεια στο Blogspot…

(Visited 54 times, 1 visits today)

«Αποκαλυπτικά διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου»

Οι πληροφορίες που συνήθως  αναζητούμε από  ένα διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου για την λύση
ενός προβλήματος ή μιας απάντησης σε ερώτηση κινηματικής είναι:
  1. Ο υπολογισμός της μετατόπισης χωρίς τη χρήση των αντίστοιχων τύπων για τα διάφορα είδη κίνησης , όπου από τον ορισμό της ταχύτητας υ=Δx/Δt προκύπτει ότι το μέτρο της μετατόπισης Δx του σώματος σε χρονικό διάστημα ΔtΔx=υΔμπορεί να απεικονιστεί στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 29 times, 1 visits today)

Errata

ΚαταγραφήΔημοσιεύτηκε από το χρήστη Στεργιάδης Ξενοφών στις 8 Σεπτέμβριος 2013 στις 16:44 στην ομάδα διαβάζοντας

Ερανίσματα από τα θερινά αναγνώσματα.

Συνημμένα:

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 27 times, 1 visits today)

Η Ευκλείδειος, το φαινόμενο Doppler και ένας «δύσκολος παρατηρητής»

Σε σχέση με την εφαρμογή του φαινομένου Doppler στις περιπτώσεις όπου η ηχητική πηγή  και ο παρατηρητής δεν κινούνται στην ίδια διεύθυνση, θα ήθελα να καταθέσω τον προβληματισμό μου για το εάν τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να είναι αντικείμενο εξέτασης σύμφωνα και με τα όσα περιέχονται στο σχολικό βιβλίο.Αν ή απάντηση είναι καταφατική, τότε τίθεται το ερώτημα αν μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα από μαθητές που έχουν λίγες γνώσεις Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 84 times, 1 visits today)

Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης 2013

Το διαγώνισμα αυτό αφιερώνεται στην οικογένεια του φίλου Χρήστου Ελευθερίου με τις ευχές μου για Καλή Επιτυχία, όπως και σε όλους όσους μόχθησαν για τις φετινές εξετάσεις.

Η συνέχεια στο blogspot…

(Visited 95 times, 1 visits today)