Φυσική Β Λυκείου Γ.Π.

Ή επιλέξτε:

   

Προσοχή! Ακτίνες Χ
Στο σχήμα 1 φαίνεται ένα άτομο του υλικού της ανόδου ενός σωλήνα Coolidge, ...
Το φως από το Proxima Centauri
Το κοντινότερο αστέρι στη Γη είναι το Proxima Centauri στον Αστερισμό του Κενταύρου ...
Μία από τα πολλά είδη συνδεσμολογιών…
Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔΑ έχει διαστάσεις (ΑΒ)=4cm και (ΒΓ)=3cm. Οι πλευρές και οι ...
Οι ενδείξεις των οργάνων σε ένα κύκλωμα
Δίνεται το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, όπου τα όργανα είναι ιδανικά, ενώ η ...
Μια τηλεόραση σε ένα κύκλωμα
Δίνεται το κύκλωμα που περιλαμβάνει έναν αντιστάτη με αντίσταση R=10Ω, μια τηλεόραση (Τ), ...
Διαγώνισμα στο νόμο του Coulomb 2022
Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q1 βρίσκεται στο σημείο Α και δημιουργεί γύρω του ...
Η αντίσταση, για την Άλγεβρα της Β΄
Διαθέτουμε Ν όμοιους αντιστάτες αντίστασης R ο κάθε ένας. Όταν συνδέουμε όλους τους αντιστάτες αυτούς ...
Είναι Β΄ Γεν., φέτος εκτός, αλλά μεταβατικά εντός
Διαθέτουμε έναν συρμάτινο κυκλικό αγωγό αντίστασης R = 5Ω. Να προσδιορίσετε τα σημεία ...
Φυσική γ.π. Β Λυκ: στατικός Ηλεκτρισμός
Στο ένα άκρο μονωτικού νήματος έχει προσδεθεί σφαιρίδιο μάζας m=0,01Kg και φορτίου q=10-6C ...
Διαγώνισμα στο ηλεκτρικό ρεύμα 2022
ΘΕΜΑ Δ Στο διπλανό σχήμα οι αντιστάτες έχουν αντίσταση R1 = 60 Ω, ...

 

Όλες οι αναρτήσεις 

 

Επιλογές Φυσικής Β΄γ.π.

Στατικός ηλεκτρισμός    Ηλεκτρικό ρεύμα    Το φως

Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα

Και σε πίνακες περιεχομένων, με όλες τις αναρτήσεις Φυσικής Β΄:

 Φυσική Γενικής Παιδείας.                                        Φυσική Προσανατολισμού.

Loading