Με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο γρήγορα;

Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ0 διανύει μια μεγάλη απόσταση (ΑΒ) σε χρονικό διάστημα t1. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά στο μέσον της διαδρομής, έχουμε τοποθετήσει δύο ίσα θετικά σημειακά φορτία, σε σημεία Κ και Λ, σε μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα το σωματίδιο να κινείται πάνω στην μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος (ΚΛ). Η δύναμη που δέχεται αρχικά το φορτισμένο σωματίδιο στο σημείο Α, θεωρείται μηδενική ή διαφορετικά τα σημεία Α και Β θεωρούνται σε άπειρη απόσταση από τα φορτία στα σημεία Κ και Λ.

i) Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία το σωματίδιο θα φτάσει τώρα στο Β, θα είναι;

 α) μικρότερο από υ0.     β) ίσο με υ0.  γ) μεγαλύτερο από υ0.

ii) Το χρονικό διάστημα της κίνησης θα είναι:

α) μικρότερο από t1.      β)  ίσο με t1.   γ) μεγαλύτερο από t1.

iii) Να χαράξετε ένα ποιοτικό διάγραμμα …

Η συνέχεια στο Blogspot.

ή

Με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο γρήγορα;.docx

(Visited 156 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια