Άλλο τι κάνει η στροφορμή και άλλο η κινητική ενέργεια!

Ένας κούφιος κύλινδρος Κ1 και ένας ομογενής κύλινδρος Κ2 βρίσκονται ακίνητοι πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Οι δύο κύλινδροι έχουν την ίδια μάζα και την ίδια ακτίνα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,171 times, 1 visits today)

Εφιάλτης στο δρόμο με τις … επιταχύνσεις!

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε στο στερεό είναι να μπορούμε να βρίσκουμε τις επιταχύνσεις που έχουν τα διάφορα σώματα ανάλογα με τον τρόπο κίνησής τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι επιταχύνσεις κατά τις κινήσεις δύο ή περισσοτέρων σωμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,183 times, 1 visits today)

Πλαστική κρούση… αλλά κατακόρυφα!

Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος με μάζες m1 και m2 = 2 kg αντίστοιχα, βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο με το σώμα Σ1 να συγκρατείται ακίνητο σε ύψος d = 1 m από το έδαφος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,258 times, 2 visits today)

Στην κατάλληλη θέση … για το μέγιστο πλάτος!

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg είναι δεμένο και ισορροπεί στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200 N/m το κάτω άκρο του οποίο είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,612 times, 1 visits today)

Στην κατάλληλη θέση … για το ελάχιστο πλάτος!

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg είναι δεμένο και ισορροπεί στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200 N/mτο κάτω άκρο του οποίο είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,035 times, 1 visits today)

Στην κατάλληλη θέση … για το μέγιστο ύψος!

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m το αριστερό άκρο του οποίο είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,159 times, 1 visits today)

Πώς κινούνται τα ποδήλατα;

Από τα σημεία Α Από τα σημεία Α (xΑ = 0) και Β ενός ευθύγραμμου δρόμου διέρχονται τη χρονική στιγμή t = 0 δύο ποδήλατα Α και Β αντίστοιχα κινούμενα με ταχύτητες σταθερών μέτρων υ1 και υ21 > υ2) αντίστοιχα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 556 times, 1 visits today)

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (2)

Ομογενής αγωγός ΑΟΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,348 times, 1 visits today)

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (1)

 Ομογενής αγωγός ΟΑΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,100 times, 1 visits today)

Έτοιμος για ανατροπή ο ρευματοφόρος αγωγός!

Eυθύγραμμος αγωγός ΑΓ μήκους L, μάζας m και βάρους w ισορροπεί ευρισκόμενος πάνω σε δύο στηρίγματα στα σημεία Α και Δ (ΑΔ = 2L/3). O αγωγός βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο σταθερής έντασης Β. Η φορά της έντασής του μαγνητικού πεδίου δεν είναι γνωστή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,311 times, 1 visits today)

Δώσε ρεύμα για να ξεκινήσω!

Eυθύγραμμος ομογενής αγωγός ΓΔ μάζας m = 2 kg και μήκους L = 0,6 m βρίσκεται ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο και μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,5 Τ. Η έκταση του μαγνητικού πεδίου και η φορά της έντασής του φαίνονται στο  σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,438 times, 1 visits today)