Μέγιστο ρεύμα για να μην χαλαρώνει το νήμα!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = m και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,294 times, 1 visits today)

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαθεί η επαφή!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = 3m1 και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,631 times, 1 visits today)

Κόψε το ρεύμα για να ταλαντωθώ!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m = 1 kg και μήκους L = 0,5 m ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,458 times, 1 visits today)

Αναζητώντας τον χαμένο αγωγό!

Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος αποτελούν τις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α = 0,1 m.  Σε κάποιο από τα σημεία Α, Β, Γ υπάρχει ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,105 times, 1 visits today)

Εντός ή εκτός ύλης;

Στο διπλανό κύκλωμα ο κυκλικός αγωγός έχει ακτίνα r1 = 0,1 m και αντίσταση R1 = 5 Ω ενώ ο συνδεδεμένος σε σειρά αντιστάτης έχει αντίσταση R2 = 5 Ω. Ο συνδεδεμένος παράλληλα αντιστάτης έχει αντίσταση R3 = 20 Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,742 times, 1 visits today)

Διπλή φύση κεκλιμένου επιπέδου.

Σημειακό σώμα Σ μάζας m = 1 kg, αφήνεται ελεύθερο τη χρονική στιγμή t = 0 να κινηθεί στη θέση Α του κεκλιμένου επιπέδου του σχήματος γωνίας κλίσης φ = 30ο και τη χρονική στιγμή t1 φτάνει στη θέση Β έχοντας κινητική ενέργεια ίση με 2 J. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,086 times, 1 visits today)

Επιστρέφοντας στο ίδιο σημείο!

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Ο οριζοντίου δαπέδου (xΟ = 0) με ταχύτητα υο > 0. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 610 times, 1 visits today)

Πρώτα ελάχιστη απόσταση …και μετά ξανά η αρχική!

Το σημειακό σώμα Σ1 του σχήματος διέρχεται τη χρονική στιγμή t = 0 από το σημείο Α με ταχύτητα υο  και με μηδενικό ρυθμό μεταβολής της ταχύτητάς του. Την ίδια χρονική στιγμή από το σημείο Β (ΑΒ = d = 80 m) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 831 times, 1 visits today)

Ποιο έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση;

Από το σημείο Ο (x = 0) ενός ευθύγραμμου δρόμου ξεκινάει ένα αυτοκίνητο Α τη χρονική στιγμή t = 0 κινούμενο προς τα θετικά με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α1. Την ίδια χρονική στιγμή και από το ίδιο σημείο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 731 times, 1 visits today)

Επιτραπέζια καλαθοσφαίριση!

Στην κορυφή Α ενός ορθογώνιου τραπεζιού ΑΒΓΔ με πλευρές (ΑΒ) και (ΑΔ) βρίσκεται ακίνητη μια μικρή σφαίρα μάζας m = 0,2 kg. Τη χρονική στιγμή t = 0 η σφαίρα εκτοξεύεται με οριζόντια Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 525 times, 1 visits today)

Το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις για να με σταματήσεις!

Σώμα Σ1 μάζας m1 είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k = 20 N/m, το αριστερό άκρο του οποίο είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Το δάπεδο πάνω στο οποίο μπορεί Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,194 times, 1 visits today)

Ανάποδος κόσμος … γυρίζει η Γη!

Σώμα μάζας m = 1 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο (Α) λείου οριζοντίου δαπέδου με ταχύτητα υο =  10 m/s. Ταυτόχρονα στο σώμα αρχίζει να ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 686 times, 1 visits today)