Θα κάτσω σπίτι… Προτάσεις ψηφιακής ”διασκέδασης”

Δημιουργώ αυτό το post προκειμένου να καταθέσει όποιος επιθυμεί προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης ή προτάσεις διασκέδασης σε όσους καθόμαστε στο σπίτι… Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 770 times, 1 visits today)

Επαναληπτικά Β΄ θέματα – Στερεό σώμα

Θέμα 1ο

Δίσκος ακτίνας R κατεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 60ο κυλίοντας χωρίς να ολισθαίνει. Κάποια χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα του κέντρου μάζας του δίσκου είναι ίση με υcm. H ταχύτητα την ίδια χρονική στιγμή του σημείου του δίσκου που απέχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από το οριζόντιο δάπεδο τότε είναι ίση με:…

Οι εκφωνήσεις ΕΔΩ και οι σύντομες υποδείξεις ΕΔΩ

Δείτε επίσης   Επαναληπτικά Β΄ θέματα – Κρούσεις

Δείτε επίσης   Επαναληπτικά Β΄ θέματα – Μηχανικές Ταλαντώσεις

(Visited 2,616 times, 1 visits today)

Επαναληπτικά Β΄ θέματα – Μηχανικές Ταλαντώσεις

Θέμα 1ο

Σώμα μάζας m ισορροπεί δεμένο στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου η άλλη άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη στο πάτωμα. Φέρνουμε το σώμα μάζας m στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου επιμηκύνοντας το ελατήριο και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί οπότε εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης υmax. Τη χρονική στιγμή που το σώμα ακινητοποιείται στιγμιαία για πρώτη φορά, τοποθετούμε χωρίς αρχική ταχύτητα πάνω του ένα άλλο σώμα τριπλάσιας μάζας, οπότε το σύστημα των δύο σωμάτων εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με μέγιστη ταχύτητα υmax΄.  Ο λόγος υmax΄/ υmax είναι ίσος με:

α.  4                   β. 2                     γ. 1           δ. 3

Οι εκφωνήσεις ΕΔΩ και οι σύντομες υποδείξεις ΕΔΩ

Δείτε επίσης   Επαναληπτικά Β΄ θέματα – Κρούσεις

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,520 times, 1 visits today)

Επαναληπτικά Β΄ θέματα – Κρούσεις

Θέμα 1ο

Σώμα Σ1 μάζας m1 που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1 πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο συγκρούεται κάποια στιγμή μετωπικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,617 times, 5 visits today)

Μειώνοντας την ύλη!

Ομογενής τροχός ακτίνας R = 0,2 m και μάζας Μ = 1 kg (η μάζα του είναι συγκεντρωμένη όλη στην περιφέρειά του) ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο (σημείο Α). Σε απόσταση x1 = 0,5 m από το σημείο Α υπάρχει ένα τραχύ επίπεδο (σημείο Β) με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβή ολίσθησης μ. Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t = 0, ασκούμε στο κέντρο του τροχού μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F. Τη χρονική στιγμή t1 = 0,5 s το κέντρο μάζας του τροχού έχει μετατοπιστεί κατά ΑΒ, ενώ τη χρονική στιγμή t2 = 0,8 s έχει διανύσει απόσταση S2 = 0,6 m στο τραχύ επίπεδο.

α. Να βρεθεί το μέτρο της δύναμης .

β. Ποιος είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του τροχού και του μη λείου επιπέδου;

γ. Πόσες περιστροφές κάνει ο τροχός στο χρονικό διάστημα από 0 ως t2;

δ. Ποια είναι η ταχύτητα του σημείου επαφής του τροχού με το έδαφος κατά μέτρο και κατεύθυνση τη χρονική στιγμή t2;

ε. Ποια χρονική στιγμή το μέτρο της ταχύτητας του σημείου επαφής του τροχού με το έδαφος έχει στιγμιαία μηδενική ταχύτητα;

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και ότι ο τροχός έχει συγκεντρωμένη όλη του τη μάζα στην περιφέρεια. Επίσης οι ακτίνες του τροχού έχουν αμελητέα μάζα.

Για το αν θα μειώναμε την ύλη πάτα ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,205 times, 1 visits today)