Σκάλα σε λείο δάπεδο

Στο σχήμα απεικονίζεται μια σκάλα που έχει τα σκέλη της ΑΒ και ΑΓ με ίσες μάζες m , μήκους l που φέρει άρθρωση στο Α ,έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,059 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄σε όλη την ύλη

ΘΕΜΑ Δ: Στο σχήμα φαίνεται μια διάταξη που περιλαμβάνει: ελατήριο σταθεράς k=200N/m , τροχαλία μάζας m1=2kg ακτίνας R=0,1m, ροπής αδράνειας Icm=1/2 m1 R^2, σώμα μάζας m=3kg δεμένο με μη εκτατό αμελητέας μάζας Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 7,487 times, 1 visits today)

Ποντικός και ρόδα

Ο ποντικός του Χρήστου Αγριόδημα ”ο ποντικός και το τυρί”, αφού έφαγε το τυρί, είπε να κάνει ..ρόδα!
Η μάζα του είναι m1 και θεωρείται υλικό σημείο, ενώ η στεφάνη έχει μάζα m2 και ακτίνα R. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,447 times, 1 visits today)

Ισορροπία και κίνηση στερεού σε κεκλιμένο επίπεδο

Σε κεκλιμένο επίπεδο μεταβλητής κλίσης, ισορροπεί σφαίρα μάζας Μ=100kg και ακτίνας R=0,4m, μέσω του συγκολλημένου σ’ αυτό εμποδίου μήκους ΓΔ=d=1m, πάχους h=R/2 . Η κλίση είναι φ=30°και g=10 m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,075 times, 1 visits today)

τελικό πλάτος και τελική περίοδος

Στο σχήμα απεικονίζεται ένα μικρό καροτσάκι που αποτελείται από μια ευθύγραμμη ράβδο μάζας Μ μήκους l και τρεις ρόδες μάζας m η κάθε μια και ακτίνας R , που μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιους άξονες Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 565 times, 1 visits today)

Μια τρύπα στο έμβολο

Στο σχήμα απεικονίζεται κυλινδρικό δοχείο που περιέχει νερό σε ύψος Η και κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο εμβαδού διατομής Αδ , που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 903 times, 1 visits today)

Ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής : ΚΥΜΑΤΑ-DOPPLER

Β1) Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,975 times, 1 visits today)

Πως επηρεάζεται η πίεση και το βεληνεκές

Στο σχήμα απεικονίζεται κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Α, που περιέχει ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ, που στο πλευρικό του τοίχωμα και στο μισό του ύψους του υγρού (Ο) υπάρχει μια μικρή οπή από την οποία εξέρχεται το υγρό, και πέφτει σε οριζόντια απόσταση x1 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 991 times, 1 visits today)

Ταλάντωση χορδής με πακτωμένα τα άκρα της

Ελαστική χορδή φυσικού μήκους Lo, έχει πακτωμένα τα άκρα της σε δύο ακλόνητα σημεία Κ και Λ , είναι τεντωμένη με δύναμη τάσης Το. Μετακινούμε εγκάρσια το μέσο της Μ κατά d, ασκώντας δύναμη F στη θέση αυτή και Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 872 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στη Φυσική Προσ. Β’ Λυκείου

Α1) Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το Ο. Στο σχήμα απεικονίζονται τα διανύσματα 1, 2, 3 , 4 , 5 που μπορεί να είναι: η γραμμική ταχύτητα υ, η γωνιακή ταχύτητα ω, η κεντρομόλος επιτάχυνση ακ . Τότε
α) υ→3,ω→5 ,ακ→4 β) υ→4,ω→1 ,ακ→3
γ) υ→4,ω→2 ,ακ→3 δ) υ→4,ω→2 ,ακ→5

Το διαγώνισμα σε word

(Visited 5,277 times, 1 visits today)

Αλληλεπίδραση μέσω μη εκτατών νημάτων

Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg είναι προσδεμένο από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς  k=100N/m , το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή του εργαστηρίου.  Το σώμα Σ1 είναι δεμένο με μη εκτατό νήμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 644 times, 1 visits today)