Μαγνητική ροή και Η.Ε.Δ. από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται δύο κυκλώματα που έχουμε φτιάξει με άκαμπτο σύρμα που παρουσιάζει αντίσταση R* ανά μονάδα μήκους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 856 times, 1 visits today)

‘’Κρούση’’.. μακράς διάρκειας

A .Για μαθητές:

Στο σχήμα απεικονίζεται ακίνητο σώμα μάζας Μ, τριγωνικής διατομής, που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σώμα μάζας m που κινείται με ταχύτητα (uo ), βρίσκει το Μ και ανέρχεται σε ύψος h μέχρι να σταματήσει στιγμιαία και μετά να κατέλθει απ’ αυτό. Δεν έχουμε τριβές μεταξύ των σωμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 840 times, 1 visits today)

Έκκεντρη ελαστική κρούση

Δύο μικρές ελαστικές όμοιες σφαίρες (1) και (2) ακτίνων R και μάζας m, κρατούνται στις θέσεις Α και Β , όπως στο σχήμα. Οι κατακόρυφες που διέρχονται από τα κέντρα τους απέχουν d, και η (1) βρίσκεται σε ύψος Η. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,263 times, 1 visits today)

Θα στραφεί ή όχι;

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ είναι άκαμπτος , έχει μήκος l, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το μέσο του Ο σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές, και διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,004 times, 1 visits today)

1ο Διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ σε όλη τη νέα ύλη.

Στο σχήμα απεικονίζεται διάταξη που περιλαμβάνει τα εξής: Δοχείο ύψους h που έχει μια οπή Ο εμβαδού ΑΟ στο μέσο του ύψους του h/2 από τη βάση του, αντλία που αντλεί νερό από λίμνη με σωλήνα σταθερής διατομής Ασ=2ΑΟ.
Το δοχείο βρίσκεται πάνω σε τραπέζι που απέχει h/2 από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Όταν γεμίσει το δοχείο, παρατηρούμε ότι η στάθμη του νερού στο δοχείο παραμένει σταθερή. Θεωρείστε ότι το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό.
Η ισχύς της αντλίας δίνεται από τη σχέση:
α. Ρ(αντλ.)=1,5∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
β. Ρ(αντλ.)=13/8∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
γ. Ρ(αντλ.)=1/8∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
Επιλέξτε τη σωστή σχέση (2 μον.) και δικαιολογείστε (6 μον.)
το διαγώνισμα
οι απαντήσεις

(Visited 6,055 times, 1 visits today)

Βαλλιστικό γαλβανόμετρο σε κινούμενη ράβδο

Δύο πανομοιότυπες σταθερές σιδηροτροχιές Λ1Λ4 και Κ1Κ4 απέχουν l μεταξύ τους, και καμπυλώνονται έτσι, ώστε το τμήμα 12 να είναι τεταρτοκύκλιο ακτίνας h, ενώ το τμήμα 24 να είναι ευθύγραμμο και οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 959 times, 1 visits today)

Franky Zapata, ο ιπτάμενος Γάλλος και αρχή λειτουργίας της κατασκευής του.

Στο σχήμα απεικονίζεται ιπτάμενη συσκευή που αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 370 times, 1 visits today)

Δύναμη Laplace σε ράβδο και ανακύκλωσή της

Η αγώγιμη ράβδος ΚΛ μήκους l και μάζας m, είναι κατακόρυφη και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,480 times, 1 visits today)

Tελικό διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ 2019

Β1) Στο σχήμα απεικονίζεται δοχείο αμελητέας μάζας που είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ . Το ύψος του δοχείου είναι h , στην κάτω βάση του υπάρχει έμβολο αμελητέας μάζας που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 6,417 times, 1 visits today)

Η σούβλα και το δαχτυλίδι

Σούβλα μήκους l (συμπαγής) μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από το άκρο της Ο σε κατακόρυφο επίπεδο. Πολύ κοντά στο άκρο Ο είναι περασμένο σ’ αυτή, δαχτυλίδι αμελητέας μάζας που μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές κατά μήκος της σούβλας. Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο από την οριζόντια θέση. Τότε το δαχτυλίδι
1. Δεν θα εγκαταλείψει τη σούβλα
2. Θα εγκαταλείψει οριακά στο Α, όταν η ράβδος είναι κατακόρυφη
3. Θα εγκαταλείψει πριν η ράβδος γίνει κατακόρυφη
4. θα εγκαταλείψει τη σούβλα αριστερά της κατακορύφου, όταν η ράβδος είναι σε κάποια γωνία φ κινούμενη πριν σταματήσει στιγμιαία.
η εκφώνηση εδώ. Περιμένω απαντήσεις…

(Visited 414 times, 1 visits today)

Μπορούν να ισορροπήσουν ή όχι;

Συμπαγής κύλινδρος μάζας Μ και ακτίνας R και ”κούφιος” κύλινδρος χωρίς τις βάσεις του, μάζας Μ και ακτίνας R ,τοποθετούνται όπως στο σχήμα σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,572 times, 1 visits today)

Αλληλεπιδράσεις σε δίσκο παιδικής χαράς

Σε αρχικά ακίνητο οριζόντιο δίσκο παιδικής χαράς, μάζας Μδ=40kg,ακτίνας R=1m ,και ροπής αδράνειας Ιδ=1/2 ΜδR2, που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα zz’, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 858 times, 1 visits today)