Ο διασώστης

Ο διασώστης του σχήματος, μάζας m, βρίσκεται στη θέση Α και πρέπει να φτάσει στη θέση Β που είναι 15 m πιο κάτω (h = 15 m). Τα σώματα S1 και S2 έχουν μάζα 2m το καθένα και συνδέονται μεταξύ τους με αβαρές νήμα σταθερού μήκους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 400 times, 2 visits today)