Στον τοίχο ή στο σχοινί;

Δύο ράβδοι, η ΑΒ με μήκος ℓ και μάζα m1 = 33  kg και η ΒΓ με μήκος 2ℓ και μάζα m2, είναι συγκολλημένες σε ορθή γωνία στο σημείο Β και μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 691 times, 1 visits today)

Η τριβή κρατά τη ράβδο.

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε μία ράβδο μήκους ℓ = 2 m και μάζας m = 0,48 kg που ισορροπεί με την βοήθεια νήματος το άλλο άκρο του οποίου, καταλήγει μέσω μικρής τροχαλίας ακτίνας R, στο σώμα Σ1. Το σώμα Σ1 έχει μάζα m1 = 2 kg και μόλις που δεν ολισθαίνει πάνω στο οριζόντιο δάπεδο στη θέση αυτή. Το νήμα είναι δεμένο στη ράβδο στο σημείο Δ που απέχει απόσταση Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 676 times, 1 visits today)

Οι βασικές αλλαγές στο Λύκειο που …

Οι βασικές αλλαγές στο Λύκειο που θα ισχύσουν φέτος
Λιγότερες εξετάσεις, περισσότερες διδακτικές ώρες, η λογική του Νέου Λυκείου που μεταρρυθμίζεται από φέτος. Όλες οι αλλαγές που πέρασαν στο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Της Μίκας Κοντορούση Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 457 times, 1 visits today)

Από την Ρωσία με αγάπη.

 

Στον σωλήνα Ventouri του διπλανού σχήματος ρέει φυσικό αέριο. Στο σημείο 1 η διάμετρος του σωλήνα είναι δ1 = 2 cm, ενώ στο σημείο 2 η διάμετρος του σωλήνα είναι δ2 = 1 cm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,195 times, 1 visits today)

Όργανα και μετρήσεις.

1. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε μία ιδανική πηγή ℇ δύο ίδιους αντιστάτες αντίστασης R ο καθένας και δύο ιδανικά όργανα ένα βολτόμετρο και ένα αμπερόμετρο. Κλείνουμε τον διακόπτη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 348 times, 1 visits today)

Η τροχαλία και η βάση της.

Μία διπλή τροχαλία μάζας m1 = 3,5 kg στηρίζεται σε βάση μάζας m2 = 6,5 kg. Η τροχαλία έχει ακτίνες R και r = R/2 όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  Ο συντελεστής τριβής μεταξύ της βάσης και του δαπέδου είναι μs = 0,6. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,197 times, 1 visits today)

Καταλύτης μετατρέπει μεθάνιο σε καύσιμα

methanio

Το μεθάνιο του σχιστολιθικού αερίου μετατρέπει αποτελεσματικά σε καύσιμα υδρογονανθράκων ένας καινοτόμος καταλύτης, τον οποίο δημιούργησαν έλληνες χημικοί μηχανικοί σε Βρετανία και ΗΠΑ, σε συνεργασία με ξένους συναδέλφους τους. O καταλύτης αποτελείται από ένα νέου τύπου κράμα πλατίνας και χαλκού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 128 times, 1 visits today)

Το «φεγγάρι του λύκου» ανέτειλε στο Ναύπλιο

(Visited 163 times, 1 visits today)

Η βαρεμάρα στην πληκτρολόγηση.

Πολλές φορές βλέπουμε από φίλους, να “ανεβάζουν” μία εικόνα από ένα βιβλίο.

Βέβαια άλλο η εικόνα και άλλο το κείμενο. Το κείμενο είναι πιο όμορφο και πιο καλά διαχειρίσιμο. Ίσως βέβαια να τους “πέφτει” βαριά η πληκτρολόγηση. Ίσως δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος μετατροπής της εικόνας σε κείμενο. Η διαδικασία λέγεται OCR (Optical Character Recognition) (για πληροφορίες εδώ).

 

Η συνέχεια σε word2016 και σε pdf.

(Visited 417 times, 1 visits today)

Δύο κομμένα Β θέματα

Ένα σώμα Σ μάζας m είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο ακλόνητα στο ταβάνι όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Όταν το σώμα βρίσκεται στη Θ.Ι. το ελατήριο έχει παραμόρφωση Δℓ. Θέτουμε το σώμα σε ταλάντωση πλάτους Α. Στο διάγραμμα της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου για τις ενέργειες U2 και U1 ισχύει ότι U2/U1 = 9. Το πλάτος Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,043 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στις μηχανικές ταλαντώσεις 2017

Διαγώνισμα στη
φυσική θετικού προσανατολισμού

Ύλη: μηχανικές
ταλαντώσεις

Διάρκεια 3 ώρες

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,513 times, 1 visits today)

Το νέο βιβλίο του Παύλου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο από τον δικό μας

Παύλο Μπασδάρα.

Το βιβλίο καλύπτει την ιοντική ισορροπία και τον περιοδικό πίνακα.

Αναλυτικά περιέχει:

Πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας.

● Θέματα αξιολόγησης με απάντηση.

● Θέματα αξιολόγησης χωρίς απάντηση που για πληρέστερη κατανόηση της ύλης περιλαμβάνουν:
i. Ερωτήσεις ανάπτυξης.
ii. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού.
iii. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
iv. Ερωτήσεις σωστού λάθους.
v. Ερωτήσεις αντιστοίχησης.
vi. Ερωτήσεις κρίσεως.

● Λυμένες ασκήσεις που καλύπτουν κάθε πιθανή περίπτωση , με την απαραίτητη μεθοδολογία και τυπολόγιο.

● Άλυτες ασκήσεις προσαρμογής και εμπέδωσης.

● Επαναληπτικά και συνδυαστικά θέματα σε κάθε κεφάλαιο , και ξεχωριστό κεφάλαιο επανάληψης.

● Θέματα Εισαγωγικών εξετάσεων και θέματα της Ο. Ε. Φ . Ε. και στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ευελπιστώ ότι το βιβλίο μου αυτό με πολλά πρωτότυπα θέματα, σαν απόσταγμα φροντιστηριακής εμπειρίας 36 ετών, θα πετύχει τον κύριο στόχο του, που είναι να καταστεί αρωγός των υποψηφίων στο δύσκολο δρόμο της επιτυχίας . Τυχόν υποδείξεις εκ μέρους των συναδέλφων και των μαθητών θα είναι ευμενώς δεκτές.

Παύλος Μπασδάρας
Χημικός – φροντιστής

 

 

 

Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην νέα συγγραφική προσπάθεια του Παύλου.

Περισσότερο δε θέλω να ευχηθώ να βγει νικητής της ζωής και αυτά που τον ταλαιπωρούν να είναι μόνο μία κακή παρένθεση.

Βασίλης Δουκατζής.

 

(Visited 1,119 times, 1 visits today)