Μια μετατροπή σε ένα κύκλο θερμικής μηχανής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 17:30

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει την κυκλική μεταβολή του διπλανού σχήματος, όπου p1=105Ν/mκαι VΑ=2L.

i)  Να παραστήσετε την κυκλική μεταβολή σε άξονες p-V. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια θερμική μηχανή, χωρίς …. πολλά στοιχεία!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 19:00

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η μεταβολή ΒΓ είναι αδιαβατική, ενώ η ΓΑ ισόθερμη.

Αν η θερμότητα που απορροφά το αέριο σε κάθε κύκλο είναι Qh= 4.800J, ενώ pΑ=3∙105Ν/m2, να βρεθούν: Συνέχεια ανάγνωσης

Θερμική μηχανή και γραμμομοριακή ειδική θερμότητα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 10:00

Μια θερμική μηχανή διαγράφει τον κύκλο του διπλανού
σχήματος εκτελώντας 3.000 στροφές/λεπτό.

i)  Ποια η μηχανική ισχύς της μηχανής; Συνέχεια ανάγνωσης

3 Ασκήσεις Θερμοδυναμικής

1. Εύρεση ειδικής γραμμομοριακής θερμότητας

Ιδανικό μονατομικό αέριο υποβάλλεται στην παρακάτω κυκλική μεταβολή:

▪Εκτονώνεται ισόθερμα ΑΒ, μέχρι διπλασιασμού του όγκου του. Συνέχεια ανάγνωσης

Θερμοδυναμική. Θέμα Α΄.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιούνιος 2014 και ώρα 22:00

1)     Μια ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, όπου ΤΒΓ.

i)    Το αέριο παράγει περισσότερο έργο κατά τη μεταβολή ΑΓ. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο θερμικές μηχανές.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 14:00

Στο σχήμα δίνονται δυο συνδεδεμένες θερμικές μηχανές Α και Β. Η θερμότητα Q2 που αποβάλει η Α, απορροφάται από τη Β. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η κυκλική μεταβολή που πραγματοποιεί η Α θερμική μηχανή, όπου η μια μεταβολή είναι Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αέρια και δυο μεταβολές τους.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Νοέμβριος 2013 και ώρα 11:00

Ένα αέριο Χ, εκτελεί τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ και ΒΓ, όπου κατά τη διάρκεια της ΒΓ, το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον.
Εξάλλου αν το αέριο Χ αντικατασταθεί με άλλο αέριο Υ, οι αντίστοιχες μεταβολές θα ήταν ΑΒ και ΒΔ.  Συνέχεια ανάγνωσης

Μια δυσκολότερη συνέχεια…..

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Νοέμβριος 2013 και ώρα 16:30

Ας επιστρέψουμε στη μεταβολή ΑΒ, της προηγούμενης ανάρτησης «Επιλογή μεταβολής και θερμοκρασία.» την Συνέχεια ανάγνωσης

Επιλογή μεταβολής και θερμοκρασία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Νοέμβριος 2013 και ώρα 12:00

Μια ορισμένη ποσότητα αερίου, βρίσκεται στην κατάσταση Α με πίεση pΑ=3∙105Ν/m2 και VΑ=2L και απορροφώντας θερμότητα Q1= 5.400 J έρχεται αντιστρεπτά στην κατάσταση Β, με πίεση pΒ=4∙105Ν/m2 και όγκο 6L. Συνέχεια ανάγνωσης

Έργα κατά τις μεταβολές αερίου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Οκτώβριος 2013 και ώρα 13:07

Ένα αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος για την οποία δίνονται: pΑ=pΒ=10∙105Ν/m2, VΑ=2L και Τ1=300Κ, VΒ=5L και VΓ=10L.

i)   Να υπολογιστεί η απόλυτη θερμοκρασία στην κατάσταση Β και η πίεση του αερίου στην κατάσταση Γ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια άσκηση – ένα test. Θερμικές μηχανές.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Ιανουάριος 2013 και ώρα 14:38

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η ΓΑ είναι αδιαβατική. Δίνεται για την κατάσταση Α Συνέχεια ανάγνωσης

Η βενζίνη κοστίζει ακριβά…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Δεκέμβριος 2012 και ώρα 13:00

Δυο ευρεσιτέχνες σχεδίασαν και κατασκεύασαν δύο καθόλα όμοια νέα μοντέλα αυτοκινήτων, με μόνη μεταξύ τους διαφορά ότι το Συνέχεια ανάγνωσης