20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στην Θερμοδυναμική (IΙ) με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει ένα αρχείo με 20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με τις  παρακάτω παραγράφους του σχολικού βιβλίου στο κεφάλαιο της Θερμοδυναμικής:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 124 times, 1 visits today)

Εσωτερική Ενέργεια – 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος (pptx).

Περισσότερα  ΕΔΩ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 177 times, 2 visits today)
Page 1 of 34
1 2 3 4 5 6 34