Κρούσεις και βεληνεκές

Στο σχήμα φαίνεται ένα σώμα Σ1 μάζας m1, που εκτοξεύεται στο λείο οριζόντιο τραπέζι και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Πληροφορίες για μια κρούση από ένα διάγραμμα

Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=3kg αντίστοιχα, ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, απέχοντας μεταξύ τους απόσταση d1. Συνέχεια ανάγνωσης

Γιο – γιο (κύλινδρος) , νήμα και επαγωγή

(Αφιερωμένη στον Γιάννη Κυριακόπουλο , οι προσομοιώσεις του οποίου επιβεβαίωσαν τις θεωρητικές προβλέψεις)

Ο ομογενής αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m = 0,2 kg, μήκους ℓ = 1m και αμελητέας αντίστασης , είναι οριζόντιος και αρχικά ηρεμεί. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυναμική Ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης στην Κρούση

Σφαίρα μάζας m1=2 Kg που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=4 m/s συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας m2=4 Kg που κινείται αντίρροπα από την πρώτη με ταχύτητα μέτρου υ2=5 m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

255. Πλάγια πλαστική κρούση  

Σώμα μάζας m=1Kg κινείται με ταχύτητα υ=20m/s που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=450. Το σώμα σφηνώνεται σε  αρχικά ακίνητο σώμα μάζας Μ=4Kg, Συνέχεια ανάγνωσης

Τρεις σφαίρες δύο νήματα

Τρεις  σφαίρες  Σ1,   Σ2,   Σ3 με μάζες  m1, m2, m3 συνδέονται με νήματα μη ελαστικά και  μη εκτατά και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα σφαιρίδιο σκαρφαλώνει σε σφήνα

Το σφαιρίδιο Σ1 του σχήματος,  έχει μάζα m = 5kg και εκτοξεύεται με ταχύτητα μέτρου v = 6m/s, παράλληλη προς την πλάγια επιφάνεια ακίνητης σφήνας Σ2 μάζας M = 10kg, σχήματος τριγωνικού πρίσματος, Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούση-Μεταβολή ορμής και η δύναμη στο δάπεδο

Σώμα μάζας Μ=1,99Kg ηρεμεί σε οριζόντιο λείο δάπεδο. Βλήμα μάζας m=10g σφηνώνεται στο σώμα με ταχύτητα μέτρου υο , η διεύθυνση της οποίας σχηματίζει γωνία θ=60ο με την οριζόντια διεύθυνση. Το βλήμα σφηνώνεται στο σώμα, χωρίς αυτό να αναπηδήσει. Συνέχεια ανάγνωσης

Αλληλεπίδραση μέσω νήματος

Δύο σφαίρες Σ1 και Σ2 ίδιας μάζας m βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο και συνδέονται μεταξύ τους με ελαστικό νήμα μήκους L=10m. Αρχικά το νήμα είναι λυγισμένο και οι σφαίρες απέχουν μεταξύ τους απόσταση α=6m. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ισορροπία , μια δύναμη Laplace και μια ταλάντωση

Ο ομογενής αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m και μήκους ℓ, είναι οριζόντιος και ισορροπεί δεμένος από τα άκρα του σε δυο ιδανικά ελατήρια σταθερής k. Ο αγωγός διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης Ι με φορά όπως στο σχήμα και είναι κάθετος προς τις μαγνητικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μηχανικό σύστημα σε οριζόντια κίνηση

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σφαίρες Α και Β με μάζες m1=1kg και m2=4kg, δεμένες στα άκρα ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=75Ν/m, ο άξονας του οποίου ταυτίζεται με τον άξονα x, ενός ορθογωνίου συστήματος οριζοντίων αξόνων x,y. Συνέχεια ανάγνωσης

Ε.Ρ.: Ερωτήσεις Π. Ε. Α’ και Β’ Θέματος.

Στην ανάρτηση υπάρχουν 23 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Α’ θέματος και 12 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Β’ θέματος (σε κείμενο word). Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 298
1 2 3 4 5 6 298