Ενδόθερμες & Εξώθερμες Αντιδράσεις


ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) ΔH = – 308 kJ/mol

Αρχική θερμοκρασία θ1 = 13,3 οC Συνέχεια ανάγνωσης

Μετρώντας επιτάχυνση στην αεροτράπεζα.

 

Το υπερηχητικό επιταχυνσιόμετρο του ΕΚΦΕ Ιωαννίνων πάλι επί το έργον. Μετράμε επιτάχυνση δρομέα που επιταχύνεται σε κεκλιμένη αεροτράπεζα. Συνέχεια ανάγνωσης

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3

Ένα πείραμα με το οποίο ελέγχουμε την περίσσεια ενός από τα αντιδρώντα της αντίδρασης.
Επιβεβαιώνουμε πειραματικά τη θεωρητική τιμή του όγκου του παραγόμενου αερίου Συνέχεια ανάγνωσης

Μία απορία σε ένα πείραμα

Για τη μέτρηση της πίεσης μέσα στο νερό χρησιμοποιήσαμε ένα σωληνάκι από ορό το οποίο βυθίζεται από την μία μεριά στο νερό και από την άλλη πάει σε ένα σωλήνα σχήματος V. Όταν το βυθίζουμε μέσα στο νερό τότε αλλάζει και η στάθμη στο σωλήνα V ανάλογα με το βάθος που βυθίζουμε το σωληνάκι. Η υψομετρική όμως διαφορά στο σωλήνα V δεν είναι ίση με το βάθος που Συνέχεια ανάγνωσης

Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί 2

Το συγκεκριμένο πείραμα αποτελεί συνέχεια του πειράματος – Στοιχειομετρία 1 – Stoichiometry 1- στο οποίο είχαμε παρασκευάσει Na2CO3 από τη θερμική διάσπαση του NaΗCO3. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο “νόμος των μέσων τιμών” στην επιταχυνόμενη κίνηση.

Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του “νόμου του διαστήματος” στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, είναι χρήσιμη σε σχετικά πειράματα. Περισσότερα στο παρακάτω κείμενο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια πειραματική επεξεργασία ή αναποδογυρίζοντας ένα θέμα…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Μάιος 2014 και ώρα 11:30

Στο εργαστήριο του σχολείου σας μελετήσατε πειραματικά την ευθύγραμμη κίνηση ενός αμαξιδίου πάνω σε μια επιφάνεια με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού χρονομετρητή. Συνέχεια ανάγνωσης