Σώμα – σανίδα – ελατήριο

Σώμα Σ₁ μικρών διαστάσεων και μάζας m₁ = 2 kg βρίσκεται πάνω στην αριστερή άκρη λείας σανίδας Σ₂ που έχει μάζα m₂ = 8 kg και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Βρείτε το μήκος της σανίδας

Η σανίδα του σχήματος έχει μάζα 4 kg και άγνωστο μήκος x. Το υπερκείμενο σώμα έχει μάζα 1 kg.

Το δάπεδο είναι λείο και ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και σανίδας είναι 0,5. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Σεπτεμβρίου σε Ταλαντώσεις-Κρούσεις

Το πρώτο διαγώνισμα που έγραψαν χθες στις 13/9/2018 οι μαθητές του φροντιστηρίου για την περίοδο Σεπτεμβρίου. Η ύλη αφορούσε όλο το κεφάλαιο των κρούσεων και τις μηχανικές ταλαντώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Ελαστική κρούση και ίδιες αποστάσεις

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα Α, Β με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, σχήματος κύβου, της ίδιας ακμής και διαφορετικής πυκνότητας. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια διερεύνηση για πολλαπλές κρούσεις

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σφαίρες Α, Β, της ίδιας ακτίνας και με μάζες m και Μ αντίστοιχα, σε ευθεία x κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

Τρεις μικρές σφαίρες Σ1, Σ2 και Σ3 βρίσκονται ακίνητες πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο όπως στο σχήμα. Οι σφαίρες έχουν μάζες m1=m, m2=m και m3=3m αντίστοιχα. Δίνουμε στη σφαίρα Σ1 οριζόντια Συνέχεια ανάγνωσης

Τι αποθηκεύεται στο ελατήριο;

Σανίδα AB, μάζας 2m, κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας κινητική ενέργεια Κ.
Πάνω στη σανίδα βρίσκεται τοποθετημένο σώμα Σ1 μάζας m, το οποίο Συνέχεια ανάγνωσης

Κι αν χτυπήσουμε το από κάτω;

Μια λεπτή σανίδα AB, μάζας m, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω στη σανίδα και στο δεξιό άκρο της Β η σώμα Σ1, μάζας m. Ένα βλήμα Σ2, μάζας m, κινείται οριζόντια με ταχύτητα  Συνέχεια ανάγνωσης

Ο λόγος των μαζών

Στο διπλανό σχήμα η σφαίρα Α συγκρούεται απολύτως ελαστικά με την ακίνητη σφαίρα Β και στη συνέχεια η Β συγκρούεται απολύτως ελαστικά με τον τοίχο. Για ποια τιμή του λόγου λ=m1/m2: Συνέχεια ανάγνωσης

Πόσες κρούσεις πρόκειται να συμβούν;

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν τρεις σφαίρες Α, Β και Γ, της ίδιας ακτίνας και με μάζες m, 4m και 5m αντίστοιχα, στην ίδια ευθεία. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο διαδοχικές ελαστικές κρούσεις.

20180611_illustration-neutron-stars-mergin300x340-300x336

Τα σώματα Α και Β του σχήματος, με μάζες m1=4kg και m2=1kg εμφανίζουν με το οριζόντιο επίπεδο τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο επίπεδα και μια ελαστική κρούση

Σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο (1) ηρεμούν δύο σώματα Α και Β, όπου το δεύτερο είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=20Ν/m,το οποίο έχει το φυσικό του μήκος, Συνέχεια ανάγνωσης