Ταλαντώσεις από Διονύση Μάργαρη

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης

Βρείτε θέσεις και σχεδιάστε…

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=200N/m και ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη στο ελατήριο στη διάρκεια μιας αατ

Ένα σώμα μάζας m, είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου και συγκρατείται στην ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια πλαστική κρούση εν μέσω αατ.

Ένα σώμα Σ, μάζας Μ, είναι δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και ...
Διαβάστε περισσότερα

Η φθίνουσα σε αντιπαράθεση με την εξαναγκασμένη

Το σώμα του σχήματος, αμελητέων διαστάσεων, ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια θέση σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Ένα σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, γύρω από την ...
Διαβάστε περισσότερα

Φθίνουσα ταλάντωση: Δυο φορές στην ίδια θέση

Ένα σώμα ταλαντώνεται δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, γύρω από την ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια κρούση και η ταλάντωση που προκαλεί

Μια πλάκα μάζας Μ=2kg ηρεμεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, το άλλο άκρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ακόμη μια ανάκριση ενός διαγράμματος…

Μια πλάκα Α μάζας m1=1kg, ηρεμεί στο πάνω άκρο Ο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου ...
Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική κρούση στη διάρκεια μας αατ

Ένα σώμα Α μάζας m1=1kg εκτελεί αατ δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, ...
Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να ανακρίνετε το διάγραμμα;

Μια πλάκα Σ μάζας m=2kg είναι στερεωμένη στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου ...
Διαβάστε περισσότερα

Η εξωτερική δύναμη σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Μια πλάκα μάζας m, εκτελεί εξαναγκασμένη κατακόρυφη ταλάντωση στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες και επιτάχυνση στην φθίνουσα ταλάντωση

Μια πλάκα μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k, όπως ...
Διαβάστε περισσότερα

Η ταλάντωση πριν και μετά την πλαστική κρούση

Ένα σώμα Σ1, μάζας m  εκτελεί ΑΑΤ, σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Η ενέργεια κατά την πλαστική κρούση, σε μια αατ

Ένα σώμα Α, μάζας m1=2kg εκτελεί ΑΑΤ, σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Εμείς ασχολούμαστε με τον δίσκο!

Ένας δίσκος ηρεμεί στη θέση Ο, στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=100N/m, ...
Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέγιστα και ελάχιστα μετά από κρούση

Ένα σώμα Σ μάζας m1=3kg εκτελεί ΑΑΤ, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Δυο ΑΑΤ και μια πλαστική κρούση

Ένα σώμα Α μάζας m1=1kg εκτελεί ΑΑΤ, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Τη στιγμή ...
Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να βρούμε από την ΑΑΤ,  στοιχεία για την κρούση;

Ένα σώμα Α μάζας m1 εκτελεί ΑΑΤ δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Κάποιες γραφικές παραστάσεις στην ΑΑΤ.

Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί  στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m. Μετακινούμε ...
Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ταλαντώσεων

Δίνω σε ένα αρχείο pdf όλες τις ασκήσεις πάνω στις Ταλαντώσεις που έχω δημοσιεύσει ...
Διαβάστε περισσότερα

Η ταλάντωση είναι ΑΑΤ;

Ένα σώμα Σ  μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Η αλγεβρική τιμή και το μέτρο της δύναμης

Η ομογενής δοκός ΑΒ μάζας Μ, μπορεί να στρέφεται γύρω από άρθρωση στο άκρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Δυο ισορροπίες, η μία με ράβδο

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, στη ...
Διαβάστε περισσότερα

Δύο ταλαντώσεις και ένα διάγραμμα.

Δύο σώματα Α και Β της ίδιας μάζας εκτελούν ΑΑΤ, στην ίδια διεύθυνση γύρω ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια κρούση που οδηγεί σε ταλάντωση

Ένα σώμα Σ μάζας Μ=2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=200Ν/m, ...
Διαβάστε περισσότερα

Σώμα ή δύναμη;

Μια πλάκα μάζας Μ ηρεμεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, το οποίο στηρίζεται στο ...
Διαβάστε περισσότερα

Η ταλάντωση του συστήματος και το νήμα

Στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k έχει δεθεί ένα σώμα Β μάζας ...
Διαβάστε περισσότερα

Στη διάρκεια της ταλάντωσης έχουμε μια κρούση. 2.

Ένα σώμα Σ μάζας Μ=3kg ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ...
Διαβάστε περισσότερα

Οι ενέργειες σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Το σώμα Σ δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, μπορεί να εκτελεί, απουσία ...
Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα και η τάση του νήματος

Τα σώματα Σ1 με μάζα m1=3kg και Σ2 ηρεμούν στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, ...
Διαβάστε περισσότερα
(Visited 6,282 times, 1 visits today)