Ταλαντώσεις από Διονύση Μάργαρη

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης

Εξαναγκασμένη ταλάντωση με διακροτήματα;

Εξαναγκασμένη ταλάντωση με διακροτήματα;

Έχουμε συναρμολογήσει την πιο κάτω πειραματική διάταξη για να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού. Η λεπτή μεταλλική ράβδος έχει τ

Read More ..
Άλλη μια σύνθεση ταλαντώσεων

Άλλη μια σύνθεση ταλαντώσεων

Ένα σώμα μάζας 0,2kg ταλαντώνεται με εξίσωση: i) Να αποδείξετε ότι η κίνηση του σώματος είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου και να υπολογίστ

Read More ..
Η διεγείρουσα δύναμη αφαιρεί ενέργεια;

Η διεγείρουσα δύναμη αφαιρεί ενέργεια;

Ένα  σώμα μάζας m=0,1kg, δένεται στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=8Ν/m και με την επίδραση μιας αρμονικής εξωτερικής δύναμης, της μορφής

Read More ..
Μια αατ και μια εξαναγκασμένη.

Μια αατ και μια εξαναγκασμένη.

Ένα σώμα μάζας 0,5kg είναι δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=18Ν/m κι εκτελεί ΑΑΤ με εξίσωση απομάκρυνσης x=0,2∙ημ(ωt)  (μονάδες στο

Read More ..
Τίποτα  δεν πάει χαμένο…

Τίποτα δεν πάει χαμένο…

Στην προηγούμενη ανάρτηση «Με την κρούση, κόβουμε και το νήμα» …με κατηγόρησε ο Βασίλης, ότι έκοψα το νήμα και …πήγε χαμένο! Δεν ήξερε ότ

Read More ..
Με την κρούση, κόβουμε και το νήμα

Με την κρούση, κόβουμε και το νήμα

Ένα σώμα Σ μάζας m=4kg ηρεμεί δεμένο στο άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m, σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Μετακινούμε το σώμα προς τα

Read More ..
Μια ταλάντωση και το ύψος

Μια ταλάντωση και το ύψος

Ένα σώμα Σ μάζας 1kg, εκτελεί αατ στο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου. i) Να αποδείξετε ότι το ύψος h του σώματος από το έδαφος, είνα

Read More ..
Ταλάντωση και ανελαστική κρούση

Ταλάντωση και ανελαστική κρούση

Μια μικρή σφαίρα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, το πάνω άκρο του οποίου έχει στερεωθεί στο ταβάνι ενός δωματίου. Στην θέση

Read More ..
Ενέργεια ταλάντωσης vs Μηχανικής Ενέργειας

Ενέργεια ταλάντωσης vs Μηχανικής Ενέργειας

Μια πλάκα Β εκτελεί κατακόρυφη απλή αρμονική ταλάντωση στο πάνω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m με πλάτος Α1=0,2m. i) Να υπολογι

Read More ..
Μετά από δυο ελαστικές κρούσεις.

Μετά από δυο ελαστικές κρούσεις.

Δυο μικρές σφαίρες Α και Β με ίσες (μικρές) ακτίνες ηρεμούν όπως στο σχήμα (αριστερά στο σχήμα), στα κάτω άκρα δύο όμοιων ιδανικών ελατηρίω

Read More ..
Μέγιστη ενέργεια ταλάντωσης

Μέγιστη ενέργεια ταλάντωσης

Το σώμα Σ μάζας m=1kg εκτελεί ΑΑΤ σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=100Ν/m, με πλάτος Α=0,5m. i)

Read More ..
Δύο ταλαντώσεις και δύο κρούσεις

Δύο ταλαντώσεις και δύο κρούσεις

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένα στα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων, ηρεμούν δυο σώματα Α και Β, με μάζες m1=0,5kg και m2=2kg, απέχοντας κατά d=0,4m, ό

Read More ..
Τέσσερες κρούσεις σε μια περίοδο

Τέσσερες κρούσεις σε μια περίοδο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένα στα άκρα δύο όμοιων ελατηρίων, ηρεμούν δυο σώματα Α και Β, της ίδιας μάζας m=1kg, σε απόσταση 2m. Στο μέσον τ

Read More ..
Μια κρούση και τα έργα της δύναμης του ελατηρίου

Μια κρούση και τα έργα της δύναμης του ελατηρίου

Ένα σώμα Σ μάζας m=1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποί

Read More ..
Η κίνηση σε κυλινδρική επιφάνεια

Η κίνηση σε κυλινδρική επιφάνεια

Ένα μικρό σώμα Σ1 μάζας m1= 0,1kg αφήνεται τη στιγμή t0=0 να κινηθεί στο σημείο Β, στο εσωτερικό μιας λείας κυλινδρικής επιφάνειας, κέντρου Ο κα

Read More ..
Η θέση και η απομάκρυνση σε μια ΑΑΤ.

Η θέση και η απομάκρυνση σε μια ΑΑΤ.

Ένα σώμα μάζας m=0,1kg κινείται κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα x, εκτελώντας ΑΑΤ, ενώ η επιτάχυνσή του σε συνάρτηση με τη θέση του, δ

Read More ..
Μια διέγερση σε ταλάντωση.

Μια διέγερση σε ταλάντωση.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα μια σταθ

Read More ..
Στοιχεία από δύο ταλαντώσεις.

Στοιχεία από δύο ταλαντώσεις.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στα άκρο ιδανικού ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα μια σταθ

Read More ..
Ενέργειες ταλάντωσης, μετά από κρούσεις.

Ενέργειες ταλάντωσης, μετά από κρούσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Αύγουστος 2016 και ώρα 21:23 Το σώμα Σ, μάζας Μ=1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο σ

Read More ..
Μια ταλάντωση και ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Μια ταλάντωση και ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Αύγουστος 2016 και ώρα 8:59 Ένα σώμα Σ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Ανε

Read More ..
Η ορμή και η ενέργεια ταλάντωσης σε μια πλαστική κρούση.

Η ορμή και η ενέργεια ταλάντωσης σε μια πλαστική κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Αύγουστος 2016 και ώρα 16:30 Το σώμα Σ ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο ά

Read More ..
Η φάση και η αρχική φάση της απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ.

Η φάση και η αρχική φάση της απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Αύγουστος 2016 και ώρα 17:52 Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της φάσης της απομάκ

Read More ..
Επιλέγοντας διαγράμματα.

Επιλέγοντας διαγράμματα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιούλιος 2016 και ώρα 8:25 i) Στο πρώτο από τα παρακάτω σχήματα, δίνεται η γραφική παράσταση

Read More ..
Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας.

Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Ιούλιος 2016 και ώρα 9:00 Ένα υλικό σημείο μάζας 1kg εκτελεί ΑΑΤ και στο πρώτο διάγραμμα δίν

Read More ..
Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Ιούλιος 2016 και ώρα 8:57 Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, έχοντας επιμηκ

Read More ..
Μια ταλάντωση και μια διπλή τροχαλία.

Μια ταλάντωση και μια διπλή τροχαλία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Απρίλιος 2016 και ώρα 9:30 Μια διπλή τροχαλία, η οποία αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογ

Read More ..
Ενέργεια και επιτάχυνση σε μια σύνθετη ταλάντωση.

Ενέργεια και επιτάχυνση σε μια σύνθετη ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Απρίλιος 2016 και ώρα 22:36 Ένα σώμα μάζας Μ κινείται ευθύγραμμα γύρω από μια θέση y=0 με εξί

Read More ..
Θα υπάρξει ολίσθηση μετά την κρούση;

Θα υπάρξει ολίσθηση μετά την κρούση;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Απρίλιος 2016 και ώρα 11:15 Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg εκτελεί ΑΑΤ σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με π

Read More ..
Μια σύνθετη ταλάντωση και φάσεις.

Μια σύνθετη ταλάντωση και φάσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Νοέμβριος 2015 και ώρα 19:36 Ένα σώμα μάζας 0,2kg έχει εξίσωση κίνησης, γύρω από μια θέση y=0: y=0,

Read More ..
Από  τη  σύνθεση σε μια εξαναγκασμένη!

Από τη σύνθεση σε μια εξαναγκασμένη!

Ένα  σώμα μάζας m=0,1kg έχει εξίσωση κίνησης x=2συν(20t) – 2∙ημ(20t)  (μονάδες στο S.Ι.). i)  Να υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος τη στι

Read More ..
Μια πλάκα σε φθίνουσα ταλάντωση.

Μια πλάκα σε φθίνουσα ταλάντωση.

Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m και φυσικού μήκους l0=0,4m, δένουμε μια πλάκα μάζας m=1kg και την αφήνουμε ν

Read More ..
Μια ταλάντωση και η τριβή.

Μια ταλάντωση και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Οκτώβριος 2015 και ώρα 9:30 Ένα σώμα Α μάζας Μ=3kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ

Read More ..
Η ταλάντωση της σανίδας λόγω τριβής.

Η ταλάντωση της σανίδας λόγω τριβής.

Μια σανίδα μάζας Μ=2kg και μήκους ℓ, ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, δεμένη στο ένα άκρο της με το άκρο ιδανικού ελατηρίου στα

Read More ..
Ταλαντώσεις με άσκηση παροδικής δύναμης.

Ταλαντώσεις με άσκηση παροδικής δύναμης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Αύγουστος 2015 και ώρα 9:00 Ένα σώμα μάζας m=1kg ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικ

Read More ..
Ανεβάζοντας το επίπεδο αφαίρεσης.

Ανεβάζοντας το επίπεδο αφαίρεσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 8:30 Ένα σώμα μάζας 1kg, ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου

Read More ..
Δυο ταλαντώσεις με δύο κατακόρυφα ελατήρια.

Δυο ταλαντώσεις με δύο κατακόρυφα ελατήρια.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 8:30 Ένα σώμα μάζας 1kg, ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου

Read More ..
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα απομάκρυνσης.

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα απομάκρυνσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Ιούλιος 2015 και ώρα 14:00 Ένα σώμα εκτελεί μια ΑΑΤ μεταξύ των ακραίων θέσεων ΚΛ, γύρω από τ

Read More ..
Μια πλαστική κρούση και η ενέργεια της ταλάντωσης.

Μια πλαστική κρούση και η ενέργεια της ταλάντωσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Απρίλιος 2015 και ώρα 18:30 Μια ξύλινη πλάκα μάζας Μ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου 

Read More ..
Η περίοδος και η ενέργεια μετά την κρούση.

Η περίοδος και η ενέργεια μετά την κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Απρίλιος 2015 και ώρα 10:30 Ένα σώμα Σ εκτελεί ΑΑΤ, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου με

Read More ..
Αμαξίδιο και σώμα σε ταλαντώσεις.

Αμαξίδιο και σώμα σε ταλαντώσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Οκτώβριος 2014 και ώρα 13:30 Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα αμαξίδιο μάζας Μ=3kg,

Read More ..
Μια ταλάντωση μετά τη δράση μεταβλητής δύναμης.

Μια ταλάντωση μετά τη δράση μεταβλητής δύναμης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Οκτώβριος 2014 και ώρα 11:30 Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθ

Read More ..
Ασκώντας μια δύναμη για λίγο.

Ασκώντας μια δύναμη για λίγο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Σεπτέμβριος 2014 και ώρα 12:30 Ένα σώμα, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ο

Read More ..
Αν δίνεται το διάγραμμα της επιτάχυνσης.

Αν δίνεται το διάγραμμα της επιτάχυνσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Σεπτέμβριος 2014 και ώρα 17:16 Ένα σώμα μάζας 0,2kg, εκτελεί ΑΑΤ και  στο διπλανό σχήμα δίνετα

Read More ..
Αν κρεμάσουμε και μια πλάκα;

Αν κρεμάσουμε και μια πλάκα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Σεπτέμβριος 2014 και ώρα 8:30 Μια μικρή σφαίρα μάζας m=0,5kg ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακό

Read More ..
Το πλάτος και η περίοδος με μια αλλαγή.

Το πλάτος και η περίοδος με μια αλλαγή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Σεπτέμβριος 2014 και ώρα 14:14 Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, ηρεμεί ένα σώμα Σ

Read More ..
Δυο ΑΑΤ και μία Ταλάντωση.

Δυο ΑΑΤ και μία Ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Σεπτέμβριος 2014 και ώρα 23:30 Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=

Read More ..
Ποια λύση είναι επιστημονικά σωστή;

Ποια λύση είναι επιστημονικά σωστή;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Αύγουστος 2014 και ώρα 9:00 Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με εξίσωση κίνησης: x=0,2∙ημ(6πt)+0,2∙

Read More ..
Και μια και δύο ΑΑΤ.

Και μια και δύο ΑΑΤ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Ιούλιος 2014 και ώρα 12:03 Ένα σώμα μάζας 2kg, είναι δεμένο στο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικο

Read More ..
Μια ταλάντωση σε ανελκυστήρα.

Μια ταλάντωση σε ανελκυστήρα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Ιούλιος 2014 και ώρα 9:48 Ένα σώμα Σ μάζας 1kg, βρίσκεται δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφ

Read More ..
Μια ελαστική κρούση και δύο ταλαντώσεις.

Μια ελαστική κρούση και δύο ταλαντώσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Μάιος 2014 και ώρα 9:00 Ένα σώμα Σ1 ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο

Read More ..

 

Επιλογές Ιστολογίου:

 Ταλαντώσεις,  Κύματα,  Ρευστά,  Στερεό,  Κρούσεις, Φυσική Α,  Φυσική Β .