Ρευστά Διονύση Μάργαρη.

 

Παρεμβάλλοντας μια αντλία.

  Σε ένα οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής, έχουμε σταθερή ταχύτητα ροής ...
Διαβάστε περισσότερα

Το νερό σε τρεις κατακόρυφους σωλήνες

Στο σχήμα βλέπετε έναν λεπτό οριζόντιο κυλινδρικό σωλήνα σταθερής διατομής, ο ...
Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την ισχύ της αντλίας

Μια αντλία, με την βοήθεια σωλήνα σταθερής διατομής, αντλεί νερό από ...
Διαβάστε περισσότερα

Ταυτόχρονη λειτουργία δύο αντλιών

Στο σχήμα βλέπετε δύο αντλίες οι οποίες «ανακυκλώνουν» το νερό που ...
Διαβάστε περισσότερα

Ελέγχουμε αν υπάρχει ροή, υπολογίζοντας και ταχύτητα.

Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα δικτύου όπου ο οριζόντιος σωλήνας έχει ...
Διαβάστε περισσότερα

Ο ανοικτός και ο κλειστός σωλήνας

Στο σχήμα βλέπετε έναν οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής, εντός του οποίου ...
Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές τροφοδοσίας και εκροής νερού από δοχείο

Ένα αρχικά άδειο κυλινδρικό δοχείο, τροφοδοτείται με νερό από σωλήνα διατομής ...
Διαβάστε περισσότερα

Με μια αντλία γεμίζουμε ένα ντεπόζιτο

 Ένα ορθογώνιο ντεπόζιτο με βάση S=1m2 στηρίζεται σε βάση ευρισκόμενο σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης και ο κλειστός σωλήνας

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης όπου στο σημείο ...
Διαβάστε περισσότερα

Μετρώντας την ταχύτητα εκροής μιας βρύσης

Στο σχήμα δίνεται μια ανοικτή βρύση συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης, από ...
Διαβάστε περισσότερα

Ψάχνοντας για τυχόν διαρροές

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου υπάρχει η ...
Διαβάστε περισσότερα

Το έμβολο, το κιβώτιο και η ροή.

Ένα κυλινδρικό δοχείο, εμβαδού βάσης Α=0,5m2, περιέχει νερό μέχρι ύψος Η=2,3m ...
Διαβάστε περισσότερα

Ο κλειστός και ο ανοικτός σωλήνας σε μια ροή

   Στο σχήμα βλέπουμε ένα τμήμα δικτύου, το δεξιό άκρο Ο ...
Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις στις πλευρές του κύβου

Ένα σώμα κυβικού σχήματος με ακμή α=0,5m και βάρους w=2.000Ν βυθίζεται ...
Διαβάστε περισσότερα

Δυο τάπες σε ένα σωλήνα

Ένα ανοικτό δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψος Η=1m. Κοντά στον πυθμένα ...
Διαβάστε περισσότερα

Η πίεση κοντά στον πυθμένα

Με αφορμή ένα ερώτημα που μου έθεσε συνάδελφος, σε μήνυμα, ας ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια ροή με σταθερή παροχή

Διαθέτουμε ένα κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν βάσεως 1m2, το οποίο περιέχει ...
Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ρευστών

Δίνω παρακάτω ένα αρχείο pdf, με όλες τις ασκήσεις πάνω στα ...
Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης, μεταβλητής διατομής, όπου πάνω ...
Διαβάστε περισσότερα

Το κλείσιμο με έμβολο, με αέρα και χωρίς αέρα.

Έστω δύο μεγάλα δοχεία Α και Β τα οποία περιέχουν νερό ...
Διαβάστε περισσότερα

Αν και συγκοινωνούντα δοχεία…

Το κλειστό δοχείο του σχήματος περιέχει νερό σε ύψος h, πάνω ...
Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε ταχύτητα ροής μετρώντας ύψος

Μια μεγάλη κυλινδρική δεξαμενή περιέχει νερό σε ύψος h, ενώ κοντά ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την τάπα ή την στρόφιγγα

Σε μια μεγάλη δεξαμενή η οποία περιέχει νερό, έχει συνδεθεί ένας ...
Διαβάστε περισσότερα

Με κλειστή και ανοικτή τάπα.

Μια μεγάλη κυλινδρική δεξαμενή περιέχει νερό σε ύψος h, ενώ κοντά ...
Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό δοχείο με δύο έμβολα.

Το κυλινδρικό δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με νερό, το οποίο ...
Διαβάστε περισσότερα

Μεταβάλλοντας την δύναμη στο έμβολο

Ένα κυλινδρικό δοχείο είναι γεμάτο με νερό, ενώ στην άνω βάση ...
Διαβάστε περισσότερα

Δύο υγρά που δεν αναμιγνύονται

Σε ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο περιέχονται δύο υγρά Α και Β, ...
Διαβάστε περισσότερα

Η πίεση και η δύναμη σε δοχείο με νερό

Το κυλινδρικό κλειστό δοχείο του σχήματος, ύψους α, είναι γεμάτο με ...
Διαβάστε περισσότερα

Από την δύναμη στο δάπεδο, στην δύναμη στον πυθμένα

Σε οριζόντιο επίπεδο ισορροπεί ένα σώμα Σ, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, βάρους ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη στον πυθμένα και η πίεση…

Στο παραπάνω σχήμα, ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό, ενώ κοντά ...
Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η κίνηση σώματος και πού η ροή;

1) Ένα σώμα μάζας m=2kg, κατέρχεται κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου ...
Διαβάστε περισσότερα

Ένα έμβολο κλείνει το δοχείο.

Στο σχήμα βλέπετε ένα μεγάλο δοχείο, το οποίο περιέχει νερό και ...
Διαβάστε περισσότερα

Τέσσερις τρόποι άντλησης νερού.

Στα παρακάτω σχήματα βλέπουμε 4 τρόπους για εκροή νερού από μια ...
Διαβάστε περισσότερα

Δύο εναλλακτικοί τρόποι άντλησης νερού

Από ένα υπερυψωμένο μεγάλο ντεπόζιτο, το οποίο περιέχει νερό σε ύψος ...
Διαβάστε περισσότερα

Η τροφοδοσία μιας κατοικίας.

Μια διώροφη κατοικία τροφοδοτείται με νερό μέσω μιας αντλίας, ο ρόλος ...
Διαβάστε περισσότερα

Η πίεση στο σωλήνα και η σπηλαίωση.

Στο σχήμα βλέπετε ένα υπερυψωμένο μεγάλο ντεπόζιτο, σε ύψος Η=10,8m από ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια στένωση σε σωλήνα

Στο διπλανό σχήμα,  κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής, σε βάθος ...
Διαβάστε περισσότερα

 Οι ταχύτητες και οι πιέσεις σε ένα δίκτυο ύδρευσης

Σε ένα δίκτυο ύδρευσης ο κεντρικός οριζόντιος σωλήνας δεν έχει σταθερή ...
Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνούντα δοχεία και αποκοπή

Στο παραπάνω σχήμα, βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή με νερό σε ύψος ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια «ιδιόμορφη ζυγαριά».

Το δεξιό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος κλείνεται με έμβολο, εμβαδού Α=0,6m2 ...
Διαβάστε περισσότερα

Ένας αντεστραμμένος σωλήνας

Σε ένα ανοικτό δοχείο με νερό έχουμε αντιστρέψει έναν κατακόρυφο σωλήνα, ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη στην τάπα

Ένα δοχείο, κλείνεται με αβαρές έμβολο, το οποίο μπορεί να κινείται ...
Διαβάστε περισσότερα

Ας αυξήσουμε την ταχύτητα εκροής

Ένα μεγάλο δοχείο με νερό κλείνεται με αβαρές έμβολο και περιέχει ...
Διαβάστε περισσότερα

Από δεξαμενή σε δεξαμενή

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή Α που περιέχει νερό ...
Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Έχουμε μια μεγάλη ανοικτή δεξαμενή, στην πλευρική πλευρά της οποίας υπάρχει ...
Διαβάστε περισσότερα

Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων

Από μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού, πρόκειται να γεμίσουμε δύο όμοια δοχεία ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα σταθερής διατομής, γεμίζουμε ένα δοχείο Α ...
Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Από μια ομογενή σφαίρα ακτίνας R, έχουμε αφαιρέσει μια σφαιρική περιοχή ...
Διαβάστε περισσότερα

Το γέμισμα δύο δοχείων.

Θέλουμε να αντλήσουμε νερό από μια υπερυψωμένη δεξαμενή, μέσω ενός σωλήνα-λάστιχου ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...
(Visited 6 times, 2 visits today)