Φυσική Γ΄Λυκείου

 

Πώς θα κατασκευάσετε ασκήσεις διακροτημάτων όπου τη στιγμή Τδ είναι ψολ = ±2Α

Πώς θα κατασκευάσετε ασκήσεις διακροτημάτων όπου τη στιγμή Τδ είναι ψολ = ±2Α

… Μήπως περιμένατε τη στιγμή t = Τδ να προκύψει ψολ = ±2Α; Κι όμως, μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε, ότι και τις στιγμές 2Τδ, 3Τδ, 4Τδ, ...

περισσότερα...
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση: Σχέση πλάτους και συχνότητας (Χωρίς Περιστρεφόμενα Διανύσματα)

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση: Σχέση πλάτους και συχνότητας (Χωρίς Περιστρεφόμενα Διανύσματα)

Εναλλακτικός τρόπος εύρεσης, χωρίς τη χρήση περιστρεφόμενων διανυσμάτων, της σχέσης μεταξύ του πλάτους και της συχνότητας στην ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια περίοδο εξαναγκασμένης Ταλάντωσης

Η ενέργεια σε μια περίοδο εξαναγκασμένης Ταλάντωσης

i) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται μια δύναμη, η ισχύς της οποίας μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο ...

περισσότερα...
Εξαναγκασμένη Αρμονική Ταλάντωση:  Οι δέκα πληγές

Εξαναγκασμένη Αρμονική Ταλάντωση: Οι δέκα πληγές

1) Κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) η οποία προέρχεται από χρονο-εξαρτώμενη δύναμη και κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) η οποία προέρχεται από ...

περισσότερα...
Φθίνουσα ταλάντωση λόγω Fαντ=-bυ: Οι δέκα εντολές

Φθίνουσα ταλάντωση λόγω Fαντ=-bυ: Οι δέκα εντολές

1) Όταν ο ταλαντωτής περνά από την αρχική θέση ισορροπίας χ=0, η επιτάχυνση δεν είναι μηδέν 2) Όταν ο ταλαντωτής περνά από την αρχική θέση ...

περισσότερα...
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση χωρίς Απόσβεση: Η Απομάκρυνση ως προς το Χρόνο

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση χωρίς Απόσβεση: Η Απομάκρυνση ως προς το Χρόνο

Σε προηγούμενη συζήτηση (http://ylikonet.gr/?p=79260) αποσαφηνίστηκε ότι στο Σχολικό Βίβλίο παρουσιάζεται μια ειδική περίπτωση εξαναγκασμένης ...

περισσότερα...
Η ταχύτητα υ στα διακροτήματα

Η ταχύτητα υ στα διακροτήματα

Συχνά συναντάμε ασκήσεις στα διακροτήματα, όπου ζητείται η εξίσωση της ταχύτητας υ(t) του κινούμενου σώματος. Έχοντας περιγράψει την ...

περισσότερα...
4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

Β5. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση σώματος μάζας m=2Kg, το διάγραμμα της δυναμικής  ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση ...

περισσότερα...
Φ.Ε. στην επιτρόχια και στην γωνιακή επιτάχυνση

Φ.Ε. στην επιτρόχια και στην γωνιακή επιτάχυνση

Αυτά που ………. χάθηκαν στο δρόμο Εισαγωγική Θεωρία Όταν ένα σφαιρίδιο διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά, δεμένο στο άκρο ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Η ενέργεια σε μια Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας 0,2kg είναι δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=16Ν/m και με την επίδραση μιας εξωτερικής αρμονικής ...

περισσότερα...
Παρατηρώντας την ταλάντωση στην κινούμενη πλατφόρμα.

Παρατηρώντας την ταλάντωση στην κινούμενη πλατφόρμα.

Μια οριζόντια λεία πλατφόρμα κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα v=2m/s .Πάνω στην πλατφόρμα υπάρχει σώμα μάζας m=2Κg δεμένο στο ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Η ενέργεια σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Ένα σώμα Σ μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=20Ν/m και εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση, όπως ...

περισσότερα...
Μια (ασθενώς) φθίνουσα ταλάντωση και η εξέλιξη της δύναμης απόσβεσης.

Μια (ασθενώς) φθίνουσα ταλάντωση και η εξέλιξη της δύναμης απόσβεσης.

Το σώμα Σ μάζας Μ = 0,6 kgr ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k = 40 N/m, που το  άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σε ...

περισσότερα...
Ταλάντωση σε ανελκυστήρα (ελληνιστί ασανσέρ).

Ταλάντωση σε ανελκυστήρα (ελληνιστί ασανσέρ).

Ένας ανελκυστήρας κινείται αρχικά με σταθερή ταχύτητα. Δεν μας απασχολεί ούτε το αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει, ούτε το μέτρο της ταχύτητάς ...

περισσότερα...
Η ταλάντωση στην καρότσα του φορτηγού.

Η ταλάντωση στην καρότσα του φορτηγού.

Ένα σώμα Σ μάζας 2kg είναι δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και βρίσκεται στην λεία καρότσα ενός φορτηγού, όπως ...

περισσότερα...
Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

Δυο σώματα Β και Γ, ηρεμούν δεμένα στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων όμοιων  ιδανικών ελατηρίων σταθεράς k, έχοντας προκαλέσει την ίδια ...

περισσότερα...
Απλή αρμονική ταλάντωση

Απλή αρμονική ταλάντωση

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m = 2 Κg, είναι στερεωμένο στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων  και ηρεμεί στη θέση ισορροπίας του .Στην ...

περισσότερα...
Αποχωρισμός και σύγκρουση!!

Αποχωρισμός και σύγκρουση!!

Στο σχήμα απεικονίζεται σώμα Σ1 μάζας m1=m=1kg  που είναι προσδεμένο σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς k, πλαστελίνη Σ2 μάζας m2=m , πάνω στο Σ1 και ...

περισσότερα...
Δυο ελατήρια με το ίδιο μήκος

Δυο ελατήρια με το ίδιο μήκος

 Δυο σώματα Β και Γ, της ίδιας μάζας, κρέμονται στα άκρα δύο κατακόρυφων ιδανικών ελατηρίων, με σταθερές k1 και k2, όπως στο σχήμα. Τα ...

περισσότερα...
Σύνθεση ταλαντώσεων.

Σύνθεση ταλαντώσεων.

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν την ίδια συχνότητα, πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο, στην ...

περισσότερα...
Πέντε δύσκολα δεύτερα θέματα.

Πέντε δύσκολα δεύτερα θέματα.

Φυσικά μπορούν ανετότατα να τα καταλάβουν οι μαθητές. Ίσως μπορέσουν και να αφομοιώσουν την λογική τους. Ίσως καταστούν τετριμμένα και ...

περισσότερα...
Ενέργειες και ρυθμοί μεταβολής σε  ταλαντώσεις

Ενέργειες και ρυθμοί μεταβολής σε  ταλαντώσεις

Μια σφαίρα μάζας m=2kg εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση, με ω1=10rad/s και κάποια στιγμή περνά από μια θέση Β με απομάκρυνση x1=0,4m έχοντας ...

περισσότερα...
6η εργασία στην πλαστική κρούση

6η εργασία στην πλαστική κρούση

Σώμα Σ μάζας m1 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται ακλόνητα σε τοίχο, όπως φαίνεται στο ...

περισσότερα...
1η ωριαία εξέταση στις κρούσεις.

1η ωριαία εξέταση στις κρούσεις.

B4.Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα βλήμα μάζας m το οποίο κινείται οριζόντια και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα μάζας Μ=4m, το οποίο  ακουμπά σε ...

περισσότερα...
Κριτήρια αξιολόγησης Φυσικής Γ΄ … 2ο

Κριτήρια αξιολόγησης Φυσικής Γ΄ … 2ο

Στη διάταξη του διπλανού σχήματος μία ομογενής και ισοπαχής δοκός ΑΒ μήκους 3l/2 μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο ...

περισσότερα...
Η ενέργεια στη διάρκεια άσκησης της δύναμης

Η ενέργεια στη διάρκεια άσκησης της δύναμης

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στη θέση Β,  δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού  ελατηρίου σταθεράς k, το άλλο άκρο ...

περισσότερα...

 

Επιλογές Φυσικής Γ΄Λυκείου:

Ταλαντώσεις    Κύματα      Ρευστά       Στερεό       Κρούσεις     Φαινόμενο Doppler 

Επανάληψη     Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα