Φυσική Γ΄Λυκείου

 

Από τη γωνία σε ταχύτητα-επιτάχυνση

Από τη γωνία σε ταχύτητα-επιτάχυνση

Ένας δίσκος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα z, κάθετο στο επίπεδό του, που περνά από το κέντρο του Ο, όπως στο σχήμα.

Read More
Το σιφώνι

Το σιφώνι

Μια, ίσως καθυστερημένα, ανάλυση στη λειτουργία του σιφωνίου: Έδώ

Read More
234. Καρούλι σε κεκλιμένο επίπεδο

234. Καρούλι σε κεκλιμένο επίπεδο

Το καρούλι του σχήματος μάζας m=0,2Kg και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300. Σε απόσταση r=R/2 από το κέντρο του

Read More
Η κίνηση του τροχού

Η κίνηση του τροχού

Ένας κατακόρυφος ομογενής τροχός μάζας Μ=3kg και ακτίνας R=0,1m είναι ακίνητος σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 ο τροχός δέχεται στο

Read More
233. Ο Τροχός κυλίεται και η μάζα που ολισθαίνει.

233. Ο Τροχός κυλίεται και η μάζα που ολισθαίνει.

Γύρω από τον ομογενή τροχό του σχήματος μάζας m=4Κg και ακτίνας R, είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα αβαρές νήμα. Το ελεύθερο άκρο του

Read More
Ομαλά επιταχυνόμενη κύλιση

Ομαλά επιταχυνόμενη κύλιση

Ένας δίσκος ακτίνας R, ξεκινά από την ηρεμία τη χρονική στιγμή to=0 και κυλίεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων. α) Ποια χρονική στιγμή

Read More
Αναρρίχηση..τροχαλίας

Αναρρίχηση..τροχαλίας

Στο σχήμα απεικονίζονται μια τροχαλία μάζας m1 ,ακτίνας r, με ροπή αδράνειας Ι1,cm= ½ m1r2 ,  και μια άλλη τροχαλία μάζας m2, ακτίνας R=2r, που

Read More
Επικείμενη ολίσθηση

Επικείμενη ολίσθηση

Ημικυλινδρικό κέλυφος κέντρου Ο, έχει βάρος w ,ακτίνα R, αμελητέο πάχος και ακουμπά στο οριζόντιο δάπεδο. Στο σχήμα φαίνεται η τομή του AEB,

Read More
Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ Λυκείου

Το διαγώνισμα καλύπτει τα κεφάλαια: Ταλαντώσεις, Κρούσεις, Κύματα και Doppler. Είναι διάρκειας 3 ωρών. Διαγώνισμα Οι λύσεις παρακάτω. Λύσεις

Read More
Επανάληψη θεωρίας Φυσ. Γ΄ Λυκείου (2) – Ερ. 101-200.

Επανάληψη θεωρίας Φυσ. Γ΄ Λυκείου (2) – Ερ. 101-200.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (101 – 200) ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   101 Στο αίμα, όταν αυξάνει η ταχύτητα ροής του, αυξάνονται και οι

Read More
Το ραβδιστικό ελιάς «έριξε» μια ιδέα…

Το ραβδιστικό ελιάς «έριξε» μια ιδέα…

Ο τύπος του ραβδιστικού μας αποτελείται από μια ράβδο ομογενή μήκους L=3m και βάρους W2=20Ν, από ένα κινητήρα στο ένα άκρο της, βάρους W3=30Ν

Read More
Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα σταθερής διατομής, γεμίζουμε ένα δοχείο Α με νερό όγκου 4L, από μια μεγάλη δεξαμενή, όπου το νερό εξέρχεται από

Read More
Η έλικα ενός ελικοπτέρου

Η έλικα ενός ελικοπτέρου

Ένα ελικόπτερο κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=60m/s κατά μήκος του κεντρικού άξονα. Το μήκος της έλικας είναι L=15m και

Read More
Ποιο θα ισορροπήσει;

Ποιο θα ισορροπήσει;

Έχουμε τρία ομογενή στερεά σώματα των οποίων οι βάσεις είναι τραχιές (έχουν ειδική στρώση γυαλόχαρτου) και οι αναλογίες των πλευρών

Read More
Τρύπες σε μπουκάλια.

Τρύπες σε μπουκάλια.

Τέσσερα προβληματάκια για πολύ σχολαστικούς. Μέχρι σπαστικότητας. Οι ερωτήσεις: Οι απαντήσεις:

Read More
Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Στο σωλήνα σταθερής διατομής Α του σχήματος ρέει υγρό πυκνότητας ρ, ανερχόμενο με τη βοήθεια αντλίας σταθερής παροχής Π. Σε δύο σημεία

Read More
Νόμος Bernoulli, Πίεση, Πυκνότητα ενέργειας – ισχύς.

Νόμος Bernoulli, Πίεση, Πυκνότητα ενέργειας – ισχύς.

Ο νόμος του Bernoulli για τη μόνιμη στρωτή ροή ιδανικού υγρού εκφράζει όπως γνωρίζουμε  τη διατήρηση της ενέργειας. Ο καθένας από τους τρεις

Read More
Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές διατομές Α1 και Α2, όπου Α1=2Α2.

Read More
Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Πιθανότατα η πρώτη συσκευή αφύπνισης του κόσμου έρχεται στη ζωή από τον ογκόλιθο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Όπως βλέπουμε στην

Read More
Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει τελικά

Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει τελικά

Ποσότητα νερού είναι αποθηκευμένη σε ανοικτή μεγάλη δεξαμενή με κατακόρυφα τοιχώματα. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή είναι Η = 1,25 m. Η

Read More
Δοχείο σταθερής παροχής

Δοχείο σταθερής παροχής

Σε κυλινδρικό δοχείο εμβαδού Αδ, ανοιχτό αρχικά στην ατμόσφαιρα που περιέχει νερό μέχρι ύψος h0, βιδώνουμε αεροστεγές καπάκι και

Read More
Μια στροφική κίνηση ενός δίσκου

Μια στροφική κίνηση ενός δίσκου

Ο οριζόντιος δίσκος αρχίζει να στρέφεται την t=0 γύρω από κατακόρυφο άξονα, που διέρχεται από το κέντρο του όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η

Read More
Το συσσωμάτωμα ακινητοποιείται

Το συσσωμάτωμα ακινητοποιείται

Σώμα A μάζας m ισορροπεί ακίνητο δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο

Read More
Προσομοίωση άδειασμα βαρελιού.

Προσομοίωση άδειασμα βαρελιού.

Ανανέωση 17/02/2018 http://users.sch.gr/lefgeo/udrogun11022018/udrogun17022018.html Ανανέωση 11/02/2018     http://users.sch.gr/lefgeo/udrogun11022018/udrogun11022018.html Είναι προϊον αυτοσχεδιασμού

Read More
Η ράβδος και η δύναμη από το έδαφος

Η ράβδος και η δύναμη από το έδαφος

Η ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος έχει βάρος Β και μήκος L . Η ράβδος ισορροπεί στηριζόμενη σε λείο κατακόρυφο τοίχο και σε οριζόντιο

Read More
Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Από μια ομογενή σφαίρα ακτίνας R, έχουμε αφαιρέσει μια σφαιρική περιοχή ακτίνας r= ½ R, το κέντρο της οποίας Κ, απέχει d=14cm από το κέντρο Ο

Read More
Το γέμισμα δύο δοχείων.

Το γέμισμα δύο δοχείων.

Θέλουμε να αντλήσουμε νερό από μια υπερυψωμένη δεξαμενή, μέσω ενός σωλήνα-λάστιχου και να γεμίσουμε δύο δοχεία, ίδιου όγκου. Αυτό

Read More
Από την Ρωσία με αγάπη.

Από την Ρωσία με αγάπη.

Στον σωλήνα Ventouri του διπλανού σχήματος ρέει φυσικό αέριο. Στο σημείο 1 η διάμετρος του σωλήνα είναι δ1 = 2 cm, ενώ στο σημείο 2 η διάμετρος

Read More
Πλημμύρισε η αποχέτευση

Πλημμύρισε η αποχέτευση

Στο σχήμα φαίνεται ένα απλοποιημένο σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, σε μια κατοικία. Το νερό της βροχής κυλώντας από τη στέγη

Read More
H  παροχή από μια δεξαμενή.

H παροχή από μια δεξαμενή.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη σύνδεση ενός μεγάλου κυλινδρικού δοχείου, με εμβαδό βάσης Α, με μια δεξαμενή, μέσω οριζόντιου σωλήνα

Read More
Μέτρηση όγκου σώματος

Μέτρηση όγκου σώματος

Διαθέτουμε ένα δυναμόμετρο, δύο δοχεία με υγρά γνωστής πυκνότητας ρ1 και ρ2 και ένα σώμα Σ με πυκνότητα μεγαλύτερη από την πυκνότητα των

Read More
Η τροχαλία και η βάση της.

Η τροχαλία και η βάση της.

Μία διπλή τροχαλία μάζας m1 = 3,5 kg στηρίζεται σε βάση μάζας m2 = 6,5 kg. Η τροχαλία έχει ακτίνες R και r = R/2 όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  Ο

Read More
Διαγώνισμα Φυσικής: Κύματα- Doppler.

Διαγώνισμα Φυσικής: Κύματα- Doppler.

ΘΕΜΑ Β: Β1) Στο διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των φάσεων δύο σημείων Μ1(x1) και Μ2(x2) μιας χορδής, στην οποία διαδίδεται εγκάρσιο

Read More
Δεξαμενή δυο ταχυτήτων

Δεξαμενή δυο ταχυτήτων

Δεξαμενή ύψους μεγαλύτερου των 6 m και οριζόντιας διατομής σταθερού εμβαδού αρκετών τετραγωνικών μέτρων Πρώτη είσοδος (1) τοπική από την

Read More
Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές διατομές Α1=12cm2 και Α2=3cm2. Οι

Read More
H  φλέβα και ο νόμος Bernoulli.

H φλέβα και ο νόμος Bernoulli.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου στο δεξιό άκρο, το νερό εκρέει με ταχύτητα υ1=2m/s. Στους δύο οριζόντιους

Read More
Πώς το νερό θα μπει στο αυλάκι.

Πώς το νερό θα μπει στο αυλάκι.

Κυλινδρική δεξαμενή με ύψος L>5m και με βάση εμβαδού Α=20m2 , έχει στο πλευρικό της τοίχωμα οπή μεταβλητής διατομής, σε ύψος y=1,8m από τη βάση

Read More
Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα.

Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα.

Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε ένα οριζόντιο σωλήνα εντός του οποίου έχουμε μια  μόνιμη ροή υγρού, το οποίο θεωρούμε ως ιδανικό ρευστό. Οι

Read More
Να συγκριθούν τα έργα των δυνάμεων.

Να συγκριθούν τα έργα των δυνάμεων.

Έχουμε κατασκευάσει δύο κάπως όμοιες διατάξεις. Και στις δύο τα λάστιχα είναι στερεωμένα στους πάτους κυλινδρικών δοχείων. Και στις δύο

Read More
Κυματομορφές και Εξισώσεις

Κυματομορφές και Εξισώσεις

Α) Στο σχήμα δίνεται το στιγμιότυπο της κυματομορφής, μιας περιοχής ενός γραμμικού ελαστικού μέσου (μιας χορδής), κάποια στιγμή. Στην

Read More
Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υs και διαθέτει σειρήνα η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Στην ίδια ευθεία ένας

Read More
θέμα Δ στο στερεό

θέμα Δ στο στερεό

Στο σχήμα έχουμε μια τροχαλία μάζας M=3kg ,που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το

Read More
Η Ευαγγελία πάει για υπέρηχο

Η Ευαγγελία πάει για υπέρηχο

Η Ευαγγελία διανύει τον 7ο μήνα της κύησης και επισκέφτηκε το γυναικολόγο της για  το καθιερωμένο υπερηχογράφημα. Ο γιατρός προκειμένου

Read More
Άλλο ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Άλλο ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Τα δύο αβαρή δοχεία περιέχουν νερό ίδιας πυκνότητας. Είναι ολόιδια, εκτός από τα ανοίγματά τους. Δεν περιέχουν την παραμικρή ποσότητα

Read More
Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο

Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=4α γεμάτο πλήρως με νερό.  Σε ύψος h1=α από τη βάση του υπάρχει ένας

Read More
Δίσκος -Steiner -Κρούση

Δίσκος -Steiner -Κρούση

Ο ομογενής δίσκος του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται από το

Read More
Έργο δύναμης σε έμβολο

Έργο δύναμης σε έμβολο

Στο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος ύψους h=1m περιέχεται υγρό πυκνότητας ρ=103 kg/m3 . Ο οριζόντιος κυλινδρικός  σωλήνας διαμέτρου

Read More
Άντληση νερού με αναρρόφηση

Άντληση νερού με αναρρόφηση

Άντληση νερού με αναρρόφηση Ο φίλος μου ο Νιόνιος  πυροσβέστης μου διηγήθηκε πως στην κατάσβεση πυρκαγιάς αντλούσε νερό από το ποτάμι

Read More
Αλγεβρικές τιμές…και πάλι

Αλγεβρικές τιμές…και πάλι

Αφορμή για την παρακάτω ανάρτηση ήταν η παλαιότερη δουλειά του Σταύρου Πρωτογεράκη (εδώ). Θεωρώ ότι η χρήση αλγεβρικών τιμών λύνει

Read More

 

Επιλογές Φυσικής Γ΄Λυκείου:

Ταλαντώσεις    Κύματα      Ρευστά       Στερεό       Κρούσεις     Φαινόμενο Doppler 

Επανάληψη     Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα