Στερεό από Διονύση Μητρόπουλο

Ελαστική κρούση σφαιριδίου με ακίνητο στερεό

Ελαστική κρούση σφαιριδίου με ακίνητο στερεό

Καλημέρα σε όλους, Με αφορμή τις τελευταίες αναρτήσεις του Διονύση Μάργαρη, σχετικά με την ελαστική κρούση σφαιριδίου με ράβδο (ΕΔΩ και Ε

Read More ..
Παίζοντας με μια μπάλα πάνω σε σανίδα

Παίζοντας με μια μπάλα πάνω σε σανίδα

Μια λεπτή σανίδα μάζας M και μήκους ℓ είναι αρχικά ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω της βρίσκεται επίσης ακίνητο ένα συμμετρ

Read More ..
Α.Δ.Σ και … όχι μόνο !

Α.Δ.Σ και … όχι μόνο !

Το σώμα Σ₁ του σχήματος είναι σφαιρίδιο μάζας m που ισορροπεί κρεμασμένο σε σταθερό σημείο Ο με ιδανικό νήμα μήκους d. Στη θέση αυτή εφάπτ

Read More ..

Άνοδος – κάθοδος κυλιόμενου αρχικά σώματος σε κεκλιμένο, με ή χωρίς ολίσθηση

Τις τελευταίες ημέρες έχουν την τιμητική τα παρόμοια άρθρα, έπειτα από σχετική επισήμανση σε άσκηση, του αγαπητού συναδέλφου Πάνου Μουρ

Read More ..

Αναβατόριο με διπλή τροχαλία

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 13 Μάρτιος 2016 και ώρα 9:00 Η διπλή τροχαλία Σ1 (δύο κολλημένοι δίσκοι) του σχήματος έχει ε

Read More ..

Η εφαρμογή του 2ου νόμου για τη στροφική κίνηση, Στ = Ι∙αγων

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 29 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 4:00 Το κιβώτιο του σχήματος έχει μάζα m = 60 kg, πλάτος d = 0,6 m και ύ

Read More ..

ΘΕΜΑ Δ: Κύλινδρος σε τριγωνική βάση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 14 Μάιος 2015 και ώρα 22:30 Ο κύλινδρος του σχήματος έχει μάζα M = 4 kg, ακτίνα R = 0,2 m και μπορεί

Read More ..

Στεφάνη σε κεκλιμένο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 24 Μάρτιος 2015 και ώρα 5:30 (ή αλλιώς, προσοχή στις … «μικρές» εκφωνήσεις!)

Read More ..

Δίσκος, σώματα και στροφορμή – τρεις παραλλαγές στο ίδιο θέμα

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 17 Μάρτιος 2015 και ώρα 13:00 Δίσκος ακτίνας R φέρει λεπτή διαμπερή κυλινδρική τρύπα και στ

Read More ..

Στεφάνη σε κεκλιμένο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 24 Μάρτιος 2015 και ώρα 5:30 (ή αλλιώς, προσοχή στις … «μικρές» εκφωνήσεις!) Λεπτή κυκλικ

Read More ..

ΖΗΤΗΜΑ 4: Ράβδος που κρέμεται από διπλή τροχαλία

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 15 Απρίλιος 2014 και ώρα 8:00 H τροχαλία του σχήματος έχει μάζα Μ = 3 kg, ακτίνα R = 0,2 m, είναι συ

Read More ..

Μέγιστο επιτρεπτό πλάτος ταλάντωσης, ώστε να μην …

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 5 Φεβρουάριος 2014 και ώρα 14:30 Δίσκος μάζας Μ = 3 kg  ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο

Read More ..

Η στροφορμή και τα … παιχνίδια της

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 6 Φεβρουάριος 2014 και ώρα 14:00 Σφαίρα μάζας m και ακτίνας R εκτοξεύεται με οριζόντια ταχύ

Read More ..

Κύλινδρος και λεπτή σανίδα

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 11 Φεβρουάριος 2014 και ώρα 14:00 Λεπτή σανίδα μάζας m1 που η κάτω επιφάνειά της είναι λεία,

Read More ..

Ο … Τρέχας και ο Σβούρας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 9 Μάρτιος 2014 και ώρα 4:30 Ο «Τρέχας» και ο «Σβούρας» είναι δύο … δίδυμα αδέλφια, συμπα

Read More ..

Έργο δύναμης που περιστρέφει και μεταφέρει κύλινδρο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 16 Μάρτιος 2014 και ώρα 21:00 Ομογενής, συμπαγής κύλινδρος μάζας Μ, ακτίνας R και ροπής αδρά

Read More ..

Στροφορμή ράβδου

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 27 Μάρτιος 2014 και ώρα 13:00 Λεπτή ομογενής ράβδος μήκους d και μάζας m βρίσκεται πάνω σε λ

Read More ..

Ένα … ανάποδο σπινάρισμα που μετατρέπεται σε … κύλιση!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 5 Απρίλιος 2013 και ώρα 4:30 Στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου είναι στερεωμένο

Read More ..

ΖΗΤΗΜΑ 4ο: «Ομοαξονικοί κύλινδροι και κίνηση σε οριζόντιο δάπεδο»

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 22 Αύγουστος 2013 και ώρα 8:00 Μετά το περσινό τέταρτο θέμα, φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να ε

Read More ..

Ανατροπή στερεού γύρω από άρθρωση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 27 Ιανουάριος 2013 και ώρα 8:00 (δύο παραλλαγές στο ίδιο θέμα)

Read More ..

Ο ρόλος του μοχλοβραχίονα στη ροπή

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 28 Ιανουάριος 2013 και ώρα 6:30 Γνωρίζουμε ότι το μέτρο της ροπής μιας δύναμης είναι τ = F∙r

Read More ..

Πλαστική κρούση δύο ράβδων. Τι σημαίνει «συσσωμάτωμα» σε μια τέτοια κρούση;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 27 Μάρτιος 2013 και ώρα 6:30 Ας θεωρήσουμε ένα μονωμένο μεταφορικά και στροφικά σύστημα, ό

Read More ..

Δύο όμοιοι κύλινδροι κινούνται με την επίδραση δύναμης F…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 30 Μάρτιος 2013 και ώρα 6:30 Δύο όμοιοι κύλινδροι έχουν μάζες Μ1 = Μ2 = Μ και ακτίνες R1 = R2 = R κ

Read More ..

ΖΗΤΗΜΑ 4ο: Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 26 Φεβρουάριος 2012 και ώρα 6:00 Μια μικρή ιστορία … «καθημερινής τρέλας»! (ή μήπως … «εικ

Read More ..

Μερικές κυλίσεις … ακόμα

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 7 Μάρτιος 2012 και ώρα 15:30 Η διάταξη του σχήματος αποτελείται από: Μία τροχαλία ακτίνας r

Read More ..

Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής (Πλαίσιο – παραδείγματα)

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 25 Μάρτιος 2012 και ώρα 22:30 Εννοιολογικό πλαίσιο και παραδείγματα για την καλύτερη κατα

Read More ..

Αβαρής ράβδος που στο άκρο της έχει μικρό σώμα ή δίσκο ελεύθερο ή δίσκο σταθερό

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 27 Μάρτιος 2012 και ώρα 4:00 Τρεις παρόμοιες ασκήσεις που εστιάζουν στη διαφορετική συμπε

Read More ..

Περί … στροφορμής

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 6 Απρίλιος 2012 και ώρα 8:00 Η ανάρτηση αυτή είχε σαν αφορμή ερώτηση μαθητή σχετικά με το

Read More ..

Ένα αμαξάκι … κουτσό

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 21 Απρίλιος 2012 και ώρα 4:52 Το εικονιζόμενο αμαξάκι αποτελείται από μια σανίδα που στηρ

Read More ..

Η ιδιοστροφορμή (spin) είναι ίδια ως προς κάθε σημείο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 11 Μάιος 2012 και ώρα 6:51 Με μαθηματικά του Λυκείου μπορούμε εύκολα να δείξουμε ότι η ιδι

Read More ..
Ένας κύλινδρος που … σπινάρει !

Ένας κύλινδρος που … σπινάρει !

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 15 Ιανουάριος 2012 και ώρα 5:00 Νήμα τυλίγεται σε λεπτό αυλάκι κατά μήκος της περιφέρειας

Read More ..

Πρισματικό σώμα και κύλινδρος (ΙΙ)

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 19 Φεβρουάριος 2012 και ώρα 1:30 Κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο Πρισματικό σώμα (Σ2) μάζας m = 4k

Read More ..

Πρισματικό σώμα και κύλινδρος (Ι)

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 19 Φεβρουάριος 2012 και ώρα 1:30 Ισορροπία σε οριζόντιο επίπεδο Πρισματικό σώμα (Σ2) μάζας

Read More ..

Θέμα 4ο – Εκτόξευση με ελατήριο και κίνηση σε κεκλιμένο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 10 Μάιος 2011 και ώρα 9:14 Το ιδανικό ελατήριο του σχήματος έχει σταθερά k και είναι στερεω

Read More ..

Μια εκτενής απάντηση στο ερώτημα Δ1 του Θέματος Δ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 21 Μάιος 2011 και ώρα 21:30 Στο αρχείο pdf πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε μια εκτενή απάντηση σ

Read More ..

Ένα … δύστροπο ποδήλατο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 13 Μάρτιος 2011 και ώρα 0:30 Το εικονιζόμενο ποδήλατο συγκρατείται όρθιο σε οριζόντιο δρό

Read More ..

Δύο δίσκοι με ιμάντα και τα παιχνίδια της στροφορμής (1)

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 24 Μάρτιος 2011 και ώρα 7:40 Η ιδέα για την ανάρτηση αυτή ήρθε από την πολύ καλή ανάρτηση τ

Read More ..

Δύο δίσκοι με ιμάντα και οι γωνιακές τους ταχύτητες

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 30 Μάρτιος 2011 και ώρα 2:30 Πώς σχετίζονται οι γωνιακές ταχύτητες δύο δίσκων συνδεδεμένω

Read More ..

Ταλάντωση και κύλιση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 6 Απρίλιος 2011 και ώρα 6:00 Στο πιο πάνω σχήμα, φαίνονται:

Read More ..

Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα και κέντρο μάζας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 3 Μάιος 2011 και ώρα 21:08 Η ράβδος του διπλανού σχήματος έχει μήκος ℓ και στρέφεται γύρω

Read More ..

Σε πόσο χρόνο θα φτάσει κάτω;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 6 Μάιος 2011 και ώρα 5:40 Τρία συμπαγή και ομογενή σώματα, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Σ1, λ

Read More ..

Τι κοινό έχει μια πόρτα, ένα … ρόπαλο του baseball και ένα φυσικό εκκρεμές; Κέντρο κρούσης, κέντρο αιώρησης

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 8 Φεβρουάριος 2011 και ώρα 4:58 Σε πόση απόσταση από τον άξονα περιστροφής μιας πόρτας πρ

Read More ..

Μια … μοντελοποίηση της κύλισης ενός σώματος!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 13 Νοέμβριος 2010 και ώρα 2:14 Η συνέχεια στο blogspot … (ή και ΕΔΩ)

Read More ..

Υπολογισμός της ροπής ζεύγους δυνάμεων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 27 Μάιος 2010 και ώρα 2:46 Στο πιο κάτω αρχείο pdf θα βρείτε τον υπολογισμό της ροπής ζεύγου

Read More ..

Κίνηση στερεού και κινητική ενέργεια

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 10 Ιούνιος 2010 και ώρα 10:00 Η ανάρτηση αυτή έγινε με αφορμή την άσκηση του συναδέλφου Χρή

Read More ..

Ελαστική κρούση στρεφομένης ράβδου με ακίνητο σώμα

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 13 Ιούνιος 2010 και ώρα 9:00 Ράβδος μήκους ℓ και μάζας m1 ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επί

Read More ..

Αλλαγή προσανατολισμού του άξονα περιστροφής ενός τροχού

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 21 Φεβρουάριος 2010 και ώρα 15:30 Ο τροχός του σχήματος έχει ροπή αδράνειας Ι και στρέφετα

Read More ..

Σφαίρα σε κυρτό ημισφαίριο. Μέχρι ποιο σημείο κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 11 Μάρτιος 2010 και ώρα 3:07 Το κυρτό ημισφαίριο του σχήματος έχει ακτίνα R και στην κορυφή

Read More ..

Σώμα πέφτει πάνω σε ελατήριο συνδεδεμένο με κύλινδρο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 9 Μάρτιος 2010 και ώρα 7:30 Ο κύβος και ο κύλινδρος του σχήματος είναι σώματα ομογενή, έχο

Read More ..

Σφαίρα σε κυρτό ημισφαίριο. Μέχρι ποιο σημείο κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μητρόπουλος στις 11 Μάρτιος 2010 και ώρα 3:07 Το κυρτό ημισφαίριο του σχήματος έχει ακτίνα R και στην κορυφή

Read More ..

 

Επιλογές Ιστολογίου:

Στερεό,     Φυσική Γ (υπόλοιπα),      Φυσική Α και Β Λυκείου.